دسته: حروف الفبایی د ذ ر ز ژRSS
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ز ژ
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ز ژ

 1340) زارع بلاغی، نصرت الله: سوم آذر ۱۳۴۱‏، در روستای اینچه از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ر
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ر

 1176) راهپیما، رحمان: دوم شهریور ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب، سرایدار پاساژ بود و مادرش کشور…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ذ
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ذ

۱۱۶۹) ذبیحیان، مجید: دوم دی ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا، مسگر بود و مادرش حوریه نام…..

فرهنگ اعلام شهدا حرف د
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدا حرف د

۱۱۰۴) داداشی، عزت الله: یکم تیر ۱۳۴۷‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و…..