دسته: فرهنگ اعلامRSS
  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ح
  ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ح

  ۷۹۴) حاتمی، ابوالحسن: دوم فروردین۱۳۴۶، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ی
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ی

  ۲۸۴۶)یادگاری، بهلول: یکم خرداد ۱۳۴۴ ، در روستای اسدآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزت، کشاورز بود…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ج
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ج

  ۷۰۱) جارچی، صمد: سی ام خرداد ۱۳۳۸، در روستای سهندعلیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمد،…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ه
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ه

  ٢٨٢۵) هادی لو منفرد، عینعلی: دوم مهر ۱۳۳۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسنعلی و مادرش رقیه نام…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و

  ٢٧٩۵) واعظی، امینعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۸ ، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین،…..

  شهدا به ترتیب حروف الف
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  شهدا به ترتیب حروف الف

  ) آدینه لو‏، ابوالفضل: یکم بهمن ١۴٢٩ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالمجید،…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف الف
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف الف

    ۱) آدینه لو‏، ابوالفضل: یکم بهمن ١۴٢٩ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن

  ٢۶۴۵)نادرخانی، رمضان: سوم شهریور ۱۳۴۶ ، در روستای قره دره از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش هدایت…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف م
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف م

  ۲۱۵۷) مالکی، رضا: چهارم آذر ۱۳۴۱‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسلامعلی، کشاورزی می…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ل
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ل

  ۲۱۴۹) لشگری، علی اصغر: دهم فروردین ۱۳۴۲‏، در ‏روستای توده بین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم،…..