دسته: فرهنگ اعلامRSS
آریس سیده ربیعه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آریس سیده ربیعه

آریس، سیده ربیعه: چهارم فروردین ۱۳۳۳ ‏، در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش سیدفرج الله و مادرش ربابه نام…..

آرن فتح الله
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آرن فتح الله

 آرن، فتح الله: نهم بهمن ۱۳۳۹‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محرم و مادرش…..

رحمان آربونی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

رحمان آربونی

آربونی، رحمان: نهم آذر ١۴١٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش رخساره نام داشت. در…..

آرام پرویز
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آرام پرویز

آرام، پروپز: دوم تیر ۱۳۴۱، در روستای قره آقاج تابعه شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش…..

آراسته جمشید
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آراسته جمشید

آراسته، جمشید: یکم مرداد۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، در شهربانی کار می کرد و مادرش…..

آدینه لو رستم
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آدینه لو رستم

 آدینه لو رستم: دوم خرداد ١٣۴٣ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرشد، کشاورز…..

آدینه لو رجبعلی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آدینه لو رجبعلی

آدینه لو رجبعلی :دوم اسفند۱۳۴۲ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم، کشاورز بود…..

آدینه لو بهمن
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آدینه لو بهمن

آدینه لو بهمن: یکم مهر  ‏۱۳۴۶، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جهانگیر و مادرش…..

آدینه لو ارس
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آدینه لو ارس

آدینه لو ارس: یکم فروردین ١٣٣٩ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و…..

آدینه لو‏ ابوالفضل
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آدینه لو‏ ابوالفضل

آدینه لو‏، ابوالفضل: یکم بهمن ١۴٢٩ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالمجید، در…..