دسته: سرداران شهید زنجانRSS
  شهید محمدرضا خوشنام
  ۱ آذر ۱۳۹۴
  بدون دیدگاه

  شهید محمدرضا خوشنام

                وصیتنامه بسم الله الرحمن الرحیم و لا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله…..

  شهید غلامرضا رجبی
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
  بدون دیدگاه

  شهید غلامرضا رجبی

              در روستای “گوندره” از بخش قیدار در استان زنجان ودر سال ۱۳۴۲ ه ش…..

  شهید سید ابوالحسن صفوی
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
  بدون دیدگاه

  شهید سید ابوالحسن صفوی

              سید ابوالحسن در سال ۱۳۴۰ در خانواده مستضعف و مذهبی چشم به جهان گشود…..

  شهید محمدرضا فتحی
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
  یک دیدگاه

  شهید محمدرضا فتحی

  خرداد ماه سال ۱۳۳۷ ه ش در روستای قلابر سفلی در زنجان ودرخانواده ای مستضعف و مذهبی دیده به جهان…..

  شهید اسدالله حیدری
  ۲۵ آبان ۱۳۹۴
  بدون دیدگاه

  شهید اسدالله حیدری

                  اسدالله  در سال ۱۳۴۱ در سلطانیه زنجان در یک خانواده مذهبی دیده…..

  شهید یعقوبعلی محمدی
  ۲۴ آبان ۱۳۹۴
  بدون دیدگاه

  شهید یعقوبعلی محمدی

                        او مردی از دیار شب شکنان سپیده باور بود…..

  شهید اباصلت باقری
  ۲۴ آبان ۱۳۹۴
  بدون دیدگاه

  شهید اباصلت باقری

                اسفند ۱۳۴۵ ه ش در خانواده ای نسبتا مرفه در روستای حصار در…..

  شهید ابراهیم اصغری
  ۲۲ آبان ۱۳۹۴
  بدون دیدگاه

  شهید ابراهیم اصغری

              معلم بود و دانشجو ورزشکار بود و شاعـر نویسنده بود و کاریکاتوریست خـادم اهـــل…..

  شهید ناصر شهبازی
  ۲۲ آبان ۱۳۹۴
  بدون دیدگاه

  شهید ناصر شهبازی

              ناصر شهبازی به سال ۱۳۴۱ در کانون  گرم مذهبی و پیرو کتب سرخ تشیع…..