دسته: تازه ترینRSS
آمریکا ستیزی چرا؟(بخش اول)
۲۹ آبان ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش اول)

‌         پیدایش‌ آمریکا ‌نگاهی‌ به‌ اندیشه‌های‌ بنیانگذاران‌ آمریکا ۱- استفاده‌ ابزاری‌ از دین‌ و احساسات‌ مذهبی‌…..

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش پنجم)
۲۹ آبان ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش پنجم)

‌         چه‌ باید کرد؟ ۱-آمریکا چگونه‌ به‌ اینجا رسید؟ ‌ما، در مباحث‌ گذشته‌ سعی‌ کردیم‌ به‌…..

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش چهارم)
۲۹ آبان ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش چهارم)

            توربوکاپیتالیسم، حیله‌ای‌ نوین‌ ‌کاپیتالیسم‌ یا توربوکاپیتالیسم‌ نظامی‌ است‌ که‌ روند آمریکاگرایی‌ را به‌ عنوان‌…..

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش سوم)
۲۹ آبان ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش سوم)

‌           دهکده‌ی‌ بزرگ‌ جهانی‌ ۱- اروپای‌ پیمان‌ ماستریخت، اروپای‌ آمریکایی‌ «هدف‌ از این‌ پیمان‌ گسترش‌…..

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش دوم)
۲۹ آبان ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آمریکا ستیزی چرا؟(بخش دوم)

              مراحل‌ رشد و توسعه‌ ۱- آمریکا، قاره‌ی‌ بزرگ‌ ‌برای‌ آمریکایی‌ها کلمه‌ی‌ «مرز» معنای‌…..

صلح تحمیلی!!
۱۸ آبان ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

صلح تحمیلی!!

              دو سال مانده به پایان جنگ تحمیلی حضرت امام در سخنانی اشاره به…..