دسته: زندگی به سبک شهداRSS
شهید باهنر به روایت همسرش
۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید باهنر به روایت همسرش

من و آقای باهنر از طریق خواهرم که از همکاران آقای باهنر بود و جناب آقای برقعی با هم آشنا…..