دسته: اشعارRSS
اولسون سلام شهد شهادته ایچنلره
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اولسون سلام شهد شهادته ایچنلره

اولسون سلام صحنه ده محکم دورانلارا اولسون سلام جبهه ده خیمه قورانلارا اولسون سلام دجلیه قانی آخانلارا قانی گوزیله کرب…..

حجله عاشقی
۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حجله عاشقی

روزهای آتش و انتظار و انفجار، یادمان نرفته است سینه ها داغدار، نخلهای سربدار، یادمان نرفته است چکمه های پرزخون،…..

خمینی ای امام
۱۳ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خمینی ای امام

خمینی ای امام ، خمینی ای امام ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف هر…..

راستی فاطمیه نزدیک است
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

راستی فاطمیه نزدیک است

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر اتفاقی مقابلم رخ داد وسط کوچه ناگهان دیدم زن همسایه بر زمین افتاد سیب…..

اتل متل یه بابا
۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اتل متل یه بابا

اتل متل یه بابا دلیر و زار و بیمار اتل متل یه مادر یه مادر فداکار اتل متل بچه‌ها که…..

در خاک شب
۱۹ دی ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

در خاک شب

با خواب روز کند آغاز زندگی بر روزن سفید،شب سرد با رودها با چشمک ستاره چنان می کند خموش این…..

خبر آمد پدری در راه است
۳۰ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خبر آمد پدری در راه است

خبر آمد خبری در راه است اربعین دگری در راه است بعد از این مدعی عشق کجاست عاشق معتبری در…..

شهید بی نشان
۲۹ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شهید بی نشان

السلام علیک ای مسافر راه حسین السلام علیک ای فدایی پیر خمین آسمان شده خاک مزارت کربلا شده باغ و…..