فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف م

دسته: حروف الفبایی ل م
سه شنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

٢۶٢۶‏) میرزایی، داود: یکم فروردین۱۳۳۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدباقر و مادرش بتول نام داشت. دانشجوی سال اول دوره کاردانی در رشته علوم تربیتی بود. هجدهم اردیبهشت ۱۳۵۷ ‏، در دانشگاه تبریز هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد. او را پرویز نیز می نامیدند.

‏۲۶۲۷‏) میرزایی سبزعلی: سی ام فروردین ۱۳۴۲ ‏، در روستای منطش از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش بتول نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و قلب، مجروح شد. چهارم دی ۱۳۶۱‏، در بیمارستان های اندیمشک بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

٢۶٢٨‏) میرزایی، یاورعلی: چهارم تیر ۱۳۳۹ ‏، درروستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورز بود و مادرش گل افروز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سیمانکار بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، گردن و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۶٢٩‏) میرزایی آزاد، علی اصغر: یکم خرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان گرگان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نهم آذر ۱۳۶۰‏، دربستان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده شد.

۲۶۳۰‏) میرزایی فلاح، سلمان: یکم مهر ۱۳۴۴ ‏، در روستای آقکند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامعلی (فوت ۱۳۴۵‏) و مادرش بتول نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۳ ‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در روستای قره ناز شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۶٣١‏) میرزایی، عمران: چهارم فروردین ۱۳۴۶، در روستای جزلا از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش عابدین، کارگر بود و مادرش قیزخانم نام داشت. تا اول راهنمایی درسی خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم دی ۱۳۶۵‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۶٣٢‏) میرزایان، اروجعلی: ششم شهریور ١٣۴٢ ‏، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش موسی، کارگر بود و مادرش گلی نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کارگر بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست وششم اسفند ۱۳۶۶ ‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏میرزاییان، محمدرضا: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

میرسیاهی، اصحابعلی ‏: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۲۶۳۳‏) میرصدری، سید کمال: یکم فروردین ۱۳۳۷ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میراسدالله و مادرش راحله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر موج انفجار به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

 2634‏) میرلو، قارداشعلی: یکم مرداد ۱۳۴۶، در روستای اوغول بیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورزی می کرد و مادرش پریزاد نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت تیربارچی در بانه هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهد ین خلق(منافقین) بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۳۵‏) میرلو، موسی: دوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستا ی اقجه قلعه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مارش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ویکم تیر ۱۳۶۷‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

‏ ۲۶۳۶‏) میرمحمد رضایی، محمدرضا: نهم بهمن ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، مغازه دار بود و مادرش طلعت نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۲۶۳۷‏) میر محمدلو، البرز: نهم اردیبهشت ۱۳۴۷ ‏، در روستای اولی بیک از توابع شهرستان خدابند ه به دنیا آمد. پدرش غیب الله(فوت ١٣۶٣‏) کشاورز بود و مادرش ام لیلان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در بمباران شیمیایی فکه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 ٢۶٣٨‏) میر محمدلو، شاهپور: پنجم آذر ۱۳۵۰ ‏، در روستای اولی بیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورزی می کرد و مادرش مدینه نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۴ ‏، با سمت مسئول واحد تدارکات در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۶٣٩‏) میری، سید ابوالفضل: پانزدهم فروردین ۱۳۱۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدکلام و مادرش زلیخا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درمی خواند. مرغ فروش بود. سال ۱۳۳۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ١٣۶١ ‏، در محور شوش- دزفول بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۲۶۴۰‏) میری، سید جواد: بیت و دوم مرداد ۱۳۱۹ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدفضلعلی و مادرش سیده معصومه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر کارخانه بود. ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶ ‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۶۴۱‏) میری، سید یعقوب: یکم اسفند ۱۳۴۱ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رزاق و مادرش زرافشان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در دزفول بر اثر اصابت گلوله به پا، کمر و موج انفجار به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۶۴۲‏) میری، مجتبی: دوم بهمن ١٣۵٠ ‏، در روستا ی ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرم، کشاورز بود و مادرش جده نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت ۱۳۶۶ ‏، در ارتفاعات لری بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 2643‏) مینا خانی، خیبرعلی: ششم مهر۱۳۳۶ ‏، در روستای باغ کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، کشاورز بود و مادرش مکرمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کاشیکار بود. سال ۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثراصابت ترکش به سو، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. او را بویر نیز می نامیدند

۲۶۴۴‏) مینا خانی، صفت الله: دوم تیر ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احسان الله، کارگر بود و مادرش گلزار نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳ ‏، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس