فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف خ

دسته: حروف الفبایی ح خ
دوشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

١٠٠٨‏) خاتمی پور، حبیب: سی ام اسفند ۱۳۵۹‏، در روستای آبی سفلا از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، راننده بود و مادرش کوکب نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته ریاضی درس خواند. گروهبان دوم نیروی انتظامی بود. شانزدهم مهر ۱۳۸۱‏، در روستای ‏جکیگور سیستان و بلوچستان هنکام درگیری با اشرار و ‏قاچاقچیان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۰۰۹) خادمی، احد: دهم مهر ۱۳۴۲‏، در روستای داشبلاخ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسنعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صلبی ناز نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم خرداد ۱۳۶۴‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است‌

۱۰۱۰) خادمی ناصح، باباحسین: دوم آبان ۱۳۴۰‏، در روستای قره‌ناز انگوران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در محور اهواز _شوش بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او را در زادگاهش واقع است.

 1011) خاصی، حسن: سوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای شکرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی شیر، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیآمد. مزار یادبود او در گلزار شهدای شهر سلطانیه تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۰۱۲) خاکباز منفرد، بهرام: یکم اردیبهشت ۱۳۴۰‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کارگر کارخانه بود و مادرش زیبنده نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. شاگرد شیرینی پزی بود. از سوی بسیج به جبهه رفت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت مسئول آموزش غواصی در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان قرار دارد.

‏۱۰۱۳) خاکی، موسی: ششم خرداد ۱۳۳۹‏، در شهرستان فیروزکوه به دنیا آمد. پدرش اکبر(فوت ۱۳۵۶‏) و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم مرداد ۱۳۶۲‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به پیشانی، شهید شد. مزار او در شهرستان خرمدره واقع است.

۱۰۱۴) خاکی زنجانی، کیوان: هفتم خرداد ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کمال، ارتشی بود و مادرش افخم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. شغلش آزاد بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم بهمن ۱۳۶۶‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت به شهادت رسید. مزار او در امامزاده طاهر شهرستان کرج واقع است.

۱۰۱۵) خالق لویی، کریم: چهارم آبان ۱۳۴۶‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کارمند شرکت برق بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. فروشنده دوره گرد بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۶‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۱۶) خالقی، احمد: یکم شهریور ۱۳۵۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کارگری می کرد و مادرش زکیه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۱۷) خالقی، رسول: یکم فروردین ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نجفقلی، کرکره‌ساز بود و مادرش گلابتون نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کرکره ‏ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۱۸) خالقی، سیدحسن رضا: دهم اسفند ۱۳۵۰‏، در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش سیدرحیم، راننده بیمارستان بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۷۰ ‏ازدواج کرد. دهم مهر ۱۳۷۰‏، در بانه بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرانش سیدعلیرضا و سیدمحمدرضا نیز به شهادت رسید. اند.

۱۰۱۹) خالقی، سید علیرضا: پانزدهم مهر ۱۳۴۹‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سیدرحیم، راننده بیمارستان بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت غواص در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و پهلو، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرانش سیدحسن رضا و سیدمحمدرضا نیز به شهادت رسیده‌اند.

‏۱۰۲۰) خالقی، سید محمدرضا: نهم شهریور ۱۳۴۶‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سیدرحیم، راننده ‏بیمارستان بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق بصره عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و سال ١٧٧۴ ‏پس از تفحص، در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک ‏سپرده ‏شد. برادرانش سیدحسن رضا و سیدعلیرضا نیز به شهادت رسیده اند.

۱۰۲۱) خالقی، محمد: نهم اسفند ۱۳۴۲، در روستای امین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله، کشاورز بود و مادرش زرین تاج نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۱۰۲۲) خالقی، مهدی: بیست و نهم اسفند ۱۳۴۶‏، در روستای خان چایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صیاد، کارگر کارخانه بود و مادرش مولود نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. تعمیرکار موتور سیکلت بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با نیروهای حزب دمکرات بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۲۳) خالقی قندرقانلو، علیرضا: دهم دی ۱۳۵۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سهراب و مادرش منظر نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان دوم نیروی انتظامی بود. چهاردهم تیر ١٣٨٢ ‏، در مهاباد هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان بر اثر سانحه رانندگی به شهادت رسید. مدفن او در گلزار شهدای پایین زادگاهش واقع است.

۱۰۲۴) خان احمدلو، ریال محمدرضا: پنجم خرداد ۱۳۳۴‏، در روستای تلخاب از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش انعام الله و مادرش کشور نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. راننده ‏بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، با سمت راننده ‏در بانه بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۱۰۲۵) خان احمدی، رضا: بیستم اسفند ۱۳۴۱‏، درروستای ساریجالو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورزبود. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳‏، در بمباران شیمیایی جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۱۰۲۶) خان اکبری، ملکعلی: نهم مرداد ۱۳۴۴‏، در روستای حسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتاح علی و مادرش عزیزه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سیم کش ساختمان بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم شهریور ۱۳۶۴‏، با سمت بی سیم چی در سیدکان عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرد.

‏۱۰۲۷) خان بابالو، احمد: یکم مرداد ۱۳۴۷‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ملکعلی و مادرش گرجی نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش عباس نیز به شهادت رسیده است.

۱۰۲۸) خان بابالو، عباس: نهم بهمن ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ملکعلی، کارگری می کرد و مادرش گرجی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. مسگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۵‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و یکم بهمن ۱۳۷۸‏، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش احمد نیز به شهادت رسیده است.

۱۰۲۹) خان لو، نقی: سوم مرداد ۱۳۳۹، در روستای بزین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی، ‏کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم اسفند ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع اسمت.

۱۰۳۰) خان محمدی، اصغر: بیستم تیر ۱۳۴۲‏، در روستای شیوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم، کشاورزی می کرد و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. شاگود نانوایی بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. یازدهم دی ۱۳۶۴‏، با سمت راننده در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شکم و پهلو، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۱) خان محمدی، افضل: دوم خرداد ۱۳۴۸‏، در روستای طاهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یاور، کارگری می کرد و مادرش خانم قز نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. قالیباف بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هجدهم مهر ۱۳۶۷‏، با سمت کمک تیربارچی در زیوه ارومیه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۲) خان محمدی، بهرام: بیست و پنجم اسفند ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبان، کارگر شرکت نفت بود و مادرش زهرا نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. لباس فروش بود. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. یکم اسفند ۱۳۶۴‏، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۳) خان محمدی، جلال: یکم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جمال، کارگر شهرداری بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم اسفند۱۳۶۶‏، با سمت آرپی جی زن در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۴) خان محمدی، حسن: یکم فروردین ۱۳۴۴‏، در روستای یامچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کشاورز بود و مادرش لعیا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم فروردین ۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار نارنجک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۳۵) خان محمدی، مردعلی: نهم تیر ١٣١٩ ‏، در روستای یامچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی و نام مادرش گل گز بود. سواد قرآنی داشت. کشاورز و کارمند بنیاد مسکن بود. سال ۱۳۴۷ ‏ازدواج کرد وصاحب چهار پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۶) خانی، ابراهیم علی: نهم مرداد ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیوضعلی، کارگر بود و مادرش سیده رعنا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، در محور سودشت- بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای قیاس کندی تابعه زادگاهش واقع است.

‏۱۰۳۷) خانی، احمد: دوم تیر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر شهرداری بود و مادرش اقدس نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. آهنگری و جوشکاری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش ‏مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم شهریور ۱۳۷۷‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۳۸) خانی، احمد: سوم تیر ۱۳۵۱‏، در روستای بصرک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خانعلی، کشاورز بود و مادرش مقدس نام داشت. تا پایان دوره تکمیلی در نهضت سوادآموزی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم آذر ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۳۹) خانی، حسنعلی: پنجم اردیبهشت ١٣۴٨ ‏، در روستای توزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش خانم تاج نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۴۰) خانی، حسین: بیستم دی ۱۳۳۹، در روستای شرور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش قزبس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ١٣۵٣ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۴۱) خانی، سیف الله: بیستم دی ۱۳۳۹، در روستای سراب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی الله، کشاورز بود و مادرش تاجمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵٩ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم مرداد ۱۳۶۶‏، در بمباران هوایی اسلام آباد غرب بر اثر موج انفجار به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۴۲) خانی، غیبعلی: سوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای قره ولی قیدار از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش قمرتاج نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم آبان ۱۳۶۳‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع اسمت.

۱۰۴۳) خانی، ملک محمد: یکم تیر ۱۳۲۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش دلشاد نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم تیر ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۴۴) خانی چومالو، بهلول: سوم فروردین ۱۳۴۶‏، در روستای چومالو از توابع شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش قشم، کشاورز بود و مادرش خانم گل نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم مهر ۱۳۶۶‏، در بمباران شیمیایی سومار به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۰۴۵) ختوانی، حبیب الله: یکم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر بود و مادرش بالقیز نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم مهر ۱۳۶۱‏، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به دست ها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۴۶) خدابخش، امیرعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴‏، در ‏روستای یاستی بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مردعلی، کشاورز بود و مادرش نارنکی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. شانزدهم مرداد ۱۳۶۹‏، در رودخانه کنجان چم ایلام غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۴۷) خدابنده اصل، نبتعلی: یکم شهریور ۱۳۵۱، در روستای حصارعلیا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدکریم، کشاورز بود و مادرش صفوره نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۶۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. چهاردهم مرداد ١٣٧١، در اشنویه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۴۸) خدابنده لو، اصغر: دهم دی۱۳۳۷‏، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خانعلی (فوت ١٣۵٩‏) کشاورز بود و مادرش لیلان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و هشتم مهر ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۴۹) خدابنده لو، بیت الله: چهارم تیر ۱۳۴۶‏، در روستای اردهین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش آقاقلی، کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اسفند ۱۳۶۲‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۰) خدابنده لو، پرویز: یکم اردیبهشت ۱۳۴۸‏، در روستای پیرمرزبان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رستمعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع اسمت.

۱۰۵۱) خدابنده لو، صفت الله: یکم اسفند ۱۳۴۳‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سعدالله، کشاورز بود و مادرش ماه زر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۲) خدابنده لو، صفی الله: بیستم تیر ۱۳۴۷‏، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم خرداد ۱۳۶۶‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت، دست و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۳) خدابنده لو، عنایت الله: سوم مرداد ۱۳۴۵‏، درروستای اردهین از توابع شهرستان خدبنده به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورزی می کرد و مادرش بالقز نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم شهریور ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۴) خدابنده لو، فیاض: سوم فروردین ۱۳۳۷، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۵) خدابنده لو، محمد: یکم تیر ۱۳۴۳‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش منصور، کشاورز بود و مادرش محترمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۲‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۶) خدابنده لو، محمدعلی: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نادعلی، کشاورز بود و مادرش زهره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش و با سمت تک تیرانداز در جبهه حضور یافت و در شرهانی بر اثر اصابت سهوی گلوله به سینه، مجروح شد. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۶‏، دربیمارستان شفیعیه زنجان بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

خدابنده لو، مراد ‏: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان قزوین.

۱۰۵۷) خدابنده لو، مسلم: بیستم دی ۱۳۴۱‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش هاشم، کشاورزی می کرد و مادرش شاه سلطان (فوت ۱۳۶۲‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۸) خدابنده لو، معصوم: سی ام شهریور ۱۳۴۵‏، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی(فوت ۱۳۶۱‏) کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا اول متوسطه در دانشسرای تربیت معلم درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. سی و یکم اردیبهشت ۱۳۶۳، در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۹) خداقلی، حیدر: یکم دی ۱۳۴۲‏، در روستای فنوش آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قیدارعلی، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۳‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۶۰) خداکرمی، محمدعلی: نهم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای زوینق از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عیسی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۲ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۱۰۶۱) خدامرادی، ابوالفضل: یکم فروردین ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب الله، خواربار فروش بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله و ترکش به گردن و صورت، شهید شر. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۶۲) خدایاری، اصغر: دوم خرداد ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی شیر و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در اندیمشک بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

 1063) خدایی، توحید: سوم تیر ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قاسم، بنا بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. سوم دی ۱۳۶۴‏، در پاسگاه مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردد.

 1064) خدایی، جواد: یکم فروردین، ۱۳۳۹در شهرستانزنجان به دنیا آمد. پدرش محمدولی و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواندو دیپلم گرفت. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضوریافت. سیام آبان، ۱۳۶۲در بیمارستان مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شکم و پهلو، شهید شد. پیکر اورا در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند

۱۰۶۵) خدایی، حســن: هفدهم دی، ۱۳۴۸در روستای اندآباد علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نقی، کشاورز بود و مادرش سیاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اسفند، ۱۳۶۶با سمت تیربارچی در بمباران شیمیایی حلبچه عراق به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است

۱۰۶۶) خدایــی، ضیاءالدین: سوم فروردین، ۱۳۴۴درروستای قرهگول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمیدانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت، ۱۳۶۵در فکه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است

۱۰۶۷) خدایی، قهرمان: نهم مرداد، ۱۳۳۵در روستای قره گول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کشاورز بود و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده جهاد سازندگی بود. سال ۱۳۶۱ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. چهاردهم آبان، ۱۳۶۳ با سمت راننده واحد ادوات در سقز توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند

۱۰۶۸) خدایی، نجفعلی: یکم فروردین ۱۳۰۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش هاشم، کارگر بود و مادرش کشور نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۳۳‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. بیست و یکم بهمن ۱۳۵۷‏، در سبزه میدان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۶۹) خدایی حسین آبادی، رحمان: بیست و نهم اسفند ۱۳۴۴‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مرادعلی، کشاورز بود و مادرش صفیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، با سمت تخریب چی در گردنه آلواتان پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است‌

۱۰۷۰) خسروی، بندعلی: دوم فروردین ۱۳۴۳، در روستای دگرمان‌دره از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط، کشاورزی می کرد و نام مادرش فیروزه بود. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم مرداد ۱۳۶۳‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پیشانی، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۱۰۷۱) خسروی، بیت الله: پنجم فروردین ۱۳۲۹‏، در روستای گوجه ییلاق از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، کشاورز بود و مادرش عالیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲‏، ‏در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، پا و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۷۲) خسروی، رخساره: نهم فروردین ١٣٢٨ ‏، در روستای دگرمان دره از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ملکعلی و مادرش محترم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد. پنجم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی قم به شهادت رسید. مزار او در همان شهرستان قرار دارد. فرزندش خدیجه خسروی نیز به شهادت رسیده است.

۱۰۷۳) خسروی، گل محمد: نهم مهر ۱۳۱۵‏، در روستای قوزلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش پیرعلی و مادرش خاص خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۳۸ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم بهمن ۱۳۶۳‏، در محور سردشت _بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۱۰۷۴) خسروی، مالک اژدر: دوم تیر ۱۳۲۲‏، در روستای قوزلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی، کارگر بود و مادرش سیاره نام داثست. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۴۲ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم بهمن ۱۳۶۳‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر و شکم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

‏۱۰۷۵) خسروی راد، اباذر: چهارم مرداد ۱۳۳۵، در روستای قشلاجوق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کارگر بود و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

١٠٧۶‏) خضری، جلال: هشتم خرداد ۱۳۴۶‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر ۱۳۶۷‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه ودست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۷۷) خضری، حیدر: سوم مرداد ۱۳۴۱‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. شانزدهم تیر ۱۳۶۱‏، در بوکان بر اثر اصابت سهوی گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۷۸) خلجی، محرمعلی: هفتم فروردین ۱۳۴۷‏، در روستای کره‌‏شال از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش اعظم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۷‏، در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۰۷۹) خلجی، محمدعلی: سوم تیر ۱۳۳۹‏، در روستای خلج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عین الله و مادرش قیزقیر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم آبان ۱۳۵۹‏، در دزفول بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در روستای شناط شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۰۸۰) خلجی، یونس: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در روستای تقی‌کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگر بود و مادرش سلمه نام داشت. درحل خواندن و نوشتن سواد آموخت. کاشیکار بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در مهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۰۸۱) خلجی قیداری، باب الله: یازدهم مرداد ۱۳۴۲‏، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۵۴‏) کشاورز بود و مادرش مرضیه نام داثست. تا اول متوسطه درس خواند. سال۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۲‏، در گردنه زاغه خرم آباد دچار سانحه رانندگی شروع به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۸۲) خلجی کره‌شالی، علی الله: سوم اردیبهشت ۱۳۴۲‏، در روستای کره شال از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدنقی، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند‏. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند۱۳۶۲‏، در کوشک بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۸۳) خلخالی، حسین: یکم اسفند ۱۳۴۷، در روستای نیک‌پی از توای شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرسل، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم آذر ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و سر، شهید شل. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۸۴) خلخالی، علی: نهم اسفند ۱۳۴۲‏، درروستای نیک‌پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم مهر ۱۳۶۲‏، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله تانک و ترکش به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۸۵) خلخالی، فیاض: نهم اسفند ۱۳۴۱‏، در روستای نیک‌پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عین الله، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۸۶) خلخالی، مروت: سوم اسفند ۱۳۴۳، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد، کارگر بود و مادرش وجیهه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کارگر بود. ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۶‏، در مریوان هنگام آموزش نظامی بر اثر اصابت سهوی گلوله به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۸۷) خلفی، اباذر: هفتم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمدهاشم، کشاورز بود و مادرش حمیده نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست. او نیزکشاورزبود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد وصاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. هجدهم مهر ۱۳۶۷‏، با سمت آرپی جی زن در زیوه ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۸۸) خلفی، فخرالدین: نوزدهم اردیبهشت ۱۳۳۵‏، در روستای قره تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط و مادرش جمیله نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. راننده بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر شد. از سوی جهادسازندگی در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۴‏، با سمت جهادگر در محور سردشت _مهاباد بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۸۹) خلفی، محمدعلی: یکم خرداد ۱۳۴۶‏، در روستای قره تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کتابعلی، کارگری می کرد و مادرش افسانه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم مهر ۱۳۶۳‏، در بانه دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۹۰) خلیفه ابهرچایی، مهرداد: بیست و ششم مرداد ۱۳۴۰‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محراب، ارتشی بود و مادرش طرلان نام داشت. تا پایان دوره ‏کاردانی در رشته عمران درس خواند. کارمند سازمان آب بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکو او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. او را مهدی نیز می نامیدند.

۱۰۹۱) خلیفه لویی، فهیمه: یکم بهمن ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرشدعلی، کارگر بود و مادرش رحیمه خوئینی(شهادت ۱۳۶۵‏) نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. خانه دار بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد وصاحب دو دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند. دخترش لیلا دوراندیش نیز به شهادت رسید. است.

۱۰۹۲) خلیلی، رفیع: دوم شهریور ۱۳۵۲‏، در روستای حاج آراش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهرعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مارال نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۹۳) خلیلی، ناصر: دوم آبان ۱۳۴۱‏، در روستای پاپایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیرالله، بنا بود و مادرش شکوفه نام داشت. دانشجوی دوره ‏کارشناسی در رشته نقشه برداری بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم فروردین ۱۳۶۵‏، با سمت جهادگر در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به پیشانی، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۹۴) خلیلی ویری، امیرعلی: یکم فروردین ١٣۴۴ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش اختر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در روستای ویر تابعه شهرستان ابهر واقع است.

۱۰۹۵) خنجری، عنایت الله: دوم شهریور ١٣۴٧ ‏، در روستای مزرعه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش سیده مقصوره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۷‏، در فاو عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۰۹۶) خوش آئین، مصطفی: بیست و هشتم تیر ۱۳۴۳‏، در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش مسعود، ارتشی بود و مادرش زهراسلطان نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، دربمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

‏۱۰۹۷) خوشنام، محمدرضا: بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۹۸) خوئینی، جلیل: دوم تیر ۱۳۳۹، در روستای کهناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش وجیهه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. پاسدار بود. هشتم مهر ۱۳۵۹‏، با سمت آرپی جی زن در خرمشهو بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۹۹) خوئینی، حبیب الله: سوم فروردین ۱۳۳۴، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش برجعلی، کشاورزی می کرد و نام مادرش زهرا بود. سواد قرآنی داشت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکرش را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.

۱۱۰۰) خوئینی، رحیمه: سوم مهر ١٣١٨ ‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمدعلی و مادرش حبیبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند. فرزندش فهیمه خلیفه لویی نیز به شهادت رسیده است.

۱۱۰۱) خوئینی، عوضعلی: دوم بهمن ۱۳۴۱‏، در روستای گوزل دره سفلا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش زیادعلی، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در روستای فیله خاص شهرستان زنجان واقع است.

‏۱۱۰۲) خوئینی، قشم: دوم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای گلستان از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش قنبرعلی، کارگری می کرد و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. برقکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم دی ۱۳۶۲‏، با سمت خدمه پدافند هوایی در بانه هنگام درگیری با نیروهای حزب دمکرات به اسارت در آمد و شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.

۱۱۰۳) خوئینی، یوسف: بیست و هشتم تیر ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظامعلی و مادرش مطهره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ١٣۶۵ ‏، در اروندرود بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

خیرخواه باغچه جوق، حسین: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان آذربایجان غربی.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس