شهدا به ترتیب ج چ ح خ

دسته: فرهنگ اعلام
دوشنبه - ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

۷۰۱)جارچی، صمد: سی ام خرداد ۱۳۳۸، در روستای سهندعلیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش ممتاز نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و قطع پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۷۰۲)جان نثار، کمال الدین: یکم اسفند۱۳۳۰، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش تمام نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند جهاد سازندگی بود. سال۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. ششم مهر ۱۳۶۵، با سمت فرمانده تیپ مهندسی جنگ و جهاد سازندگی در سلیمانیه عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۷۰۳)جاور، احمد: سی ام خرداد ١٣٢٣ ‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله و مادرش خوشقدم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ١٣۴٣ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۷۰۴)جباری، ذبیح الله: یکم مهر ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفی الله و مادرش ملکه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. شاگرد نانوایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش و غرق شدن در آب به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۷۰۵) جباری، لطفعلی: دوم بهمن ۱۳۴۰، درروستای بیرون ده از توابع شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش رسول و مادرش گل صنم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کشاورزبود. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. دوم مهر ١٣۶٠ ‏، در پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۰۶)جباری، مجید: هشتم شهریور ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظرعلی، خشکشویی داشت و نام مادرش اکرم بود. تا سوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در نهرعنبر توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص درگلزار شهدای مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۷۰۷)جباری، موسی: سیزدهم بهمن ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عین الله، خادم امامزاده بود و مادرش مه پاره نام داست. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند دادسرا بود. ازسوی بسیج درجبهه حضور یافت. دهم اسفند۱۳۶۵در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزاربالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۷۰۸)جزاسماعیل، داود: دوم فروردین ۱۳۴۰، در روستای قارختلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمدالله و مادرش مقدسه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر مجا ماند و سال ۱۳۷۶ پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏‌ ۷۰۹)جزپناهی، منصور: پانزدهم شهریور ۱۳۴۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا و مادرش لعیا نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج به جبهه رفت. هفدهم شهریور ۱۳۶۱‏، در سردشت بر اثر انفجار مین گروه های ضدانقلاب و اصابت ترکش آن به پا، سر و گردن، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

‏۷۱۰)جزکلانتری، محمود: پانزدهم آبان ۱۳۴۸، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش قزبس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم آذر۱۳۶۶‏، با سمت دیده بان در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزارش در زادگاهش قرار دارد.

۷۱۱)جز مزیدی، محسن: بیست و هشتم آذر ۱۳۵۴‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش علی، کارمند ارتش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. یکم خرداد ۱۳۷۴‏، در ارتفاعات پیرسوران زاهدان هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در گلزار شهدای امامزاده محمد شهرستان کرج به خاک سپرده شد.

۷۱۲)جزمطلبی، محمد: پنجم فروردین ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کریم و مادرش شمسی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سی و یکم اردیبهشت۱۳۶۰‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۷۱۳)جعفرپناه، جلیل: بیستم دی ۱۳۴۱، در روستای اولی بیگ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی آقا، کشاورز بود و مادرش حدیقه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۶۵، در مهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۷۱۴)جعفری، اباسلط: پنجم آذر ۱۳۰۴، در روستای قوزیه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ١٣۶١ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپردند.

‏۷۱۵)جعفری، ابراهیم: هفتم آبان ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش شهربانو نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. کارمند بانک بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش خلیل نیز شهید شده است.

٧١۶ ‏) جعفری، ابوذر: نهم تیر ۱۳۳۳‏، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش صغرا (فوت ۱۳۵۹‏) نام داشت. در حد دوره ‏راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان استوار دوم ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم خرداد ۱۳۶۰، با سمت پزشکیار در رقابیه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۷۱۸)جعفری، احمد: دوم دی ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوضعلی، نجار بود و مادرش معصومه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. او نیز نجار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر مصدومیت شیمیایی و اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرد. شد.

۷۱۸)جعفری، احمد: هفتم تیر ۱۳۳۸، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حاجی آقا و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۵۹، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۱۹)جعفری، اکبر: دوم مهر ١٣۴٩ ‏، در روستای آق بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کارگری می کرد و مادرش سکینه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. شاگرد راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۷۲۰)جعفری، تقی: نهم اسفند ۱۳۴۷، در روستای قواق علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمدنبی، کشاورز بود و مادرش گل بیگم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۲۱)جعفری، جهانگیر: سیزدهم مرداد ۱۳۲۸، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش طلاخانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. فروشنده و تعمیرکار موتور سیکلت بود. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

۷۲۲)جعفری، حجتعلی: دوم اردیبهشت ۱۳۴۸، در روستای کوسج سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش رستمعلی، کارگری می کرد و نام مادرش سکینه بود. سواد قرآنی داشت. او نیز کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوازدهم آبان ۱۳۶۷، در بوالحسن بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۲۳)جعفری، حسن: پانزدهم مرداد۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیف الله، نانوا بود و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در موسیان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۷۲۴)جعفری، حسن: یکم فروردین ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کارگر بود و مادرش شهربانو نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم خرداد ۱۳۶۲، در کردستان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۷۲۵)جعفری، حوریه: یکم فروردین ۱۳۱۳، در روستای آق بلاخ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش طیبه نام داثست. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. هشتم دی ۱۳۶۵، در بمباران هوایی سرچاه زنجان به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۷۲۶)جعفری، خلیل: پانزدهم مرداد ۱۳۴۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، بلورفروش بود و مادرش شهربانو نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش ابراهیم نیز به شهادت رسیده است.

‏۷۲۷)جعفری، ذبیح الله: نهم اردیبهشت ۱۳۲۹، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش ثمن رخ نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند آموزش و پرورش بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم اسفند۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۲۸)جعفری، رجبعلی: یکم اسفند ۱۳۴۷، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش نادعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مرضیه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فاو عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۲۹)جعفری، رحمت الله: هشتم تیر ۱۳۴۴، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورز بود و مادرش حوا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم تیر ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در زادگاهش واقع است.

۷۳۰)جعفری، رحیم: بیستم مرداد ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدکریم، کارگر بود و مادرش نه‌نه خانم نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم مرداد۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۷۳۱)جعفری، صفی الله: سوم آذر۱۳۴۵‏، در روستای بزین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش امیرعلی، کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۷، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۷۳۲)جعفری، صفی الله: یکم شهریور ۱۳۴۶، در روستای وننق زنجانرود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی و مادرش کبرا نام داشت. دانشجوی سال اول در رشته پزشکی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۷۳۳)جعفری، عادل: هفتم آبان ۱۳۴۷، در روستای علی آباد از توابر شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرفیع، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند ‏. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آبان۱۳۶۷‏، در دهلران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیآمد.

۷۳۴)جعفری، عبدالله:هفتم خرداد ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در دارخوین بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۷۳۵)جعفری، عبدالوهاب: دوم تیر ۱۳۴۱‏، در روستای قیزجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محسن، خواربار فروش بود و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم آبان ۱۳۶۶،با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرش محمل ولی نیز به شهادت رسیده‏است.

۷۳۶)جعفری، علی: پنجم تیر ۱۳۴۶، در روستای آقجه قیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یاورعلی و مادرش مرصع نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم تیر۱۳۶۲‏، در دوپازا توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سیزدهم تیر ۱۳۶۷، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۷۳۷)جعفری، علی اصغر: بیست و هفتم خرداد ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خسرو، کارمند شرکت راه‏آهن بود و مادرش لیلا نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم فروردین ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۷۳۸)جعفری، علی اکبر: بیستم اسفند ۱۳۴۸، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی اصغر و مادرش عذرا نام داشت. دانش آموز دوره ‏متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او دربهشت کبرای زادگاهش واقع است.

۷۳۹)جعفری، علی اوسط: سی ام مهر ۱۳۴۶، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان ماه‏نشان به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، کشاورز بود و مادرش طاهره ‏نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و یکم بهمن ١٣٧٨ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرد. شد.

۷۴۰)جعفری، عینعلی: دوم آبان ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش انعامعلی، کارگری می کرد و مادرش بالقز نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. سیم کش ساختمان بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۰، در آبادان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

‏۷۴۱)جعفری، غلامرضا: بیستم مرداد ۱۳۴۵، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خلیل، در بازار کار می کرد و مادرش پوراندخت نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. شاعر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۵، با سمت آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۴۲)جعفری، فیروز: دوم خرداد ۱۳۴۶، در روستای ارزخوران از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش سیمین زر نام داثست. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم آذر ۱۳۶۶، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پهلو، سر و دست ها، شهیل شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۴۳)جعفری، محرمعلی: هشتم دی ۱۳۴۶، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش گلی نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند ‏. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهاردهم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۴۴)جعفری، محمدباقر: نهم شهریور ۱۳۲۶، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش بیگم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم اسفند ۱۳۶۱، در ام الرصاص عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و نهم اردیبهشت ۱۳۷۷‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۷۴۵) جعفری، محمدحسین:دهم فروردین ۱۳۴۵، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عوضعلی، کشاورز بود و مادرش شیرین نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۷۴۶)جعفری، محمدرضا: دهم اسفند ۱۳۴۵، در روستای ذاکر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی کشی و مادرش رخشنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم مهر ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۷۴۷)جعفری، محمدولی: دوم تیر ۱۳۴۳، در روستای قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محسن، خواربار فروش بود و مادرش عالیه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۰‏، در دشت عباس توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهیدشد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرش عبدالوهاب نیز به شهادت رسیده ‏است.

۷۴۸)جعفری، مروتعلی: هفتم اسفند۱۳۴۸‏، در روستای آقجه قیا از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش گلناز (فوت۱۳۵۳)نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر ۱۳۶۲‏، در محور سردشت _ میرآباد توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۴۹)جعفری، مسلم: دوم شهریور ۱۳۴۴، در روستای شکربلاغی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند۱۳۶۲ در جزیره ‏مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۷۵۰)جعفری، ملیحه: بیست و هفتم مرداد ۱۳۵۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، فروشنده لوازم یدکی موتورسیکلت بود و مادرش گلزار نام داشت. دانش آموز اول ابتدایی بود. دوم بهمن۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

‏۷۵۱)جعفری، نوروزعلی: یکم فروردین ۱۳۳۸، در روستای شکربلاغی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذوالفقار (فوت ۱۳۵۸‏) و مادرش خیرالنسا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم خرداد ۱۳۶۳، در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۵۲)جعفری، یدالله: سوم مرداد ١٣۴١ ‏، در روستای آلمالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صیادالله و نام مادرش فاطمه بود. سواد قرآنی داشت. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضوریافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۵۳)جعفری سروجهانی، لطفعلی: سوم فروردین۱۳۴۲‏، در روستای سروجهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورز بود و مادرش گل گز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم بهمن ۱۳۶۶، در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۵۴)جعفری سروجهانی، محرمعلی: چهارم آبان ۱۳۴۱، در روستای سروجهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ستار (فوت ۱۳۶۲ ‏) کشاورز بود و مادرش محبوبه خانم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در شهر صائین قلعه تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۷۵۵)جلفایی، محمدباقر: پنجم دی ۱۳۳۱، درشهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش رضا، کشاورزی می کرد و مادرش صغرا نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی بود. به عنوان ستوان یکم ژاندارمری در جبهه حضور یافت. یازدهم شهریور ۱۳۶۱، در شورشیرین ایلام توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.

۷۵۶)جلوخانی، رضا: هشتم دی ۱۳۳۹، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حمدالله و مادرش فخرتاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در بهثست کبرای شهرستان ابهر به خاک سپرده شد.

‏۷۵۷)جلیل خانی، عبدالحسین:ششم فروردین ۱۳۳۴‏،در روستای کلکته از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، بستنی فروش بود و مادرش عالم تاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. در نانوایی کار می کرد. هفدهم آبان ۱۳۵۷‏، در شهرستان زادگاهش توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۷۵۸)جلیل نژاد، محمود: بیست و پنجم شهریور ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عربعلی (فوت ۱۳۵۳‏) و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

‏۷۵۹)جلیلی، ذبیح الله: دوم خرداد۱۳۴۸‏، در روستای گمش‌آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سی و یکم خرداد ۱۳۶۷، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به پا، چانه و کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۷۶۰) جلیلی، عیوضعلی: دهم آبان ۱۳۳۸، در روستای فیله خاصه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله و مادرش سعادت نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. یازدهم شهویور ۱۳۶۰، در کرخه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۶۱)جلیلی، گل آقا: دوم اسفند۱۳۴۱‏، در روستای فیله خاصه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگری می کرد و مادرش پری نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. گچکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۱، در زبیدات عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۶۲)جلیلی، محمدابراهیم: دوم شهریور ۱۳۴۳، در روستای کینه ورس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش زعفر، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در کوشک بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۶۳)جلیلی، مختار: سی ام شهریور ۱۳۴۷‏، در روستای انارستان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشاورزی می کرد و مادرش محترم (فوت ۱۳۶۵) نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۵‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده شد.

۷۶۴)جلیلی واحد، شمسعلی: دهم خرداد۱۳۵۳‏، در روستای گمش آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شهرتعلی و مادرش شهناز نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۷۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. سرباز نیروی انتظامی بود. چهارم تیر ۱۳۷۵، در اوریس ارومیه هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۷۶۵)جمالی، اسکندر: دوازدهم آذر۱۳۴۵‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر دیده به جهان گشود. پدرش موسی، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۳، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به پهلو، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.

۷۶۶)جمالی، خلیل: پنجم دی ۱۳۳۴، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش اسدالله و مادرش مبارکه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان گروهبان یکم ارتش در جبهه حضور یافت و با سمت تعمیرکار تانک در رقابیه بر اثر اصابت ترکش مجروح شد. یازدهم آذر ۱۳۶۳‏، در بیمارستان شریعتی تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

  • جمشیدی، فتح الله: ر . ک فرهنک اعلام شهدای ‏استان تهران.

‏۷۶۷)جوادی، رحیم: دوم شهریور ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوتراب و مادرش قدمخیر نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهاردهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم و سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۷۶۸)جوادی، سید حامد: هجدهم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای زاویه سارات از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداسماعیل و مادرش فخرجهان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۲، با سمت تخریب چی در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۶۹)جوادی، عین الله: نهم خرداد ۱۳۴۶، در روستای هیل آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف، کشاورزی می کرد و مادرش مرضیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. نانوا بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم مهر ۱۳۶۲، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند. او را ایوب نیز می نامیدند.

‏۷۷۰)جوادی، محمد: چهارم فروردین۱۳۱۸‏، در روستای هیل آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش امی نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۴۳ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین ١٣۶١ ‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۷۷۱)جوادی، مصطفی: سی ام شهریور ۱۳۴۷، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمود، محضردار بود و مادرش شمس السادات نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام دی۱۳۶۲‏، با سمت دیده بان در تپه نوری سردشت توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

۷۷۲)جوادی، موسی: پنجم خرداد ۱۳۳۷، در روستای هیل آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محبعلی و مادرش خدیجه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. هفدهم شهریور ۱۳۵۷، در تهران توسط عوآمل رژیم شاهشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهرای همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۷۷۳)جوزی، اصحابعلی: یکم فروردین ۱۳۳۸، درروستای اسکند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اشرف و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. لوله کش بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم خرداد ۱۳۵۹، در گردنه خان بانه هگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۷۷۴)جوزی، ایوب: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۷، در روستای یاستی قلعه از توابع شهرستان ماه‌نشان به دنیا آمد. پدرش رستم و مادرش مارال نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورزبود. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. چهاردهم آبان ۱۳۶۸، دربانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۷۷۵)جوزی، جمال: بیست و سوم فروردین ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، فروشنده بود و مادرش عالیه نام داشت. داش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در بانه هگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهس واقع است.

۷۷۶)جوزی، رحمت الله: دوم تیر ۱۳۴۶‏، در روستای زرین آباد از تواع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورز بود و مادرش مخدومه نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۵، در شط علی بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهی واقع است.

‏۷۷۷)جوزی، قاسمعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای مروارید از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نورالله، خواربار فروش بود و مادرش مخدره نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. تعمیرکار لوازم صوتی و تصویری بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۷۷۸)جهانشاه لو، ابراهیم: بیستم فروردین ۱۳۴۳، در روستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عیسی و نام مادرش قدمخیر بود. سواد قرآنی داشت. کارگر بود. سال ۱۳۶۴‏ازدواج کود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم تیر ۱۳۶۵، با سمت بی سیم چی در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش نارنجک به شکم و کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۷۹)جهانشاه لو، یاور: نوزدهم مرداد ۱۳۴۵، در روستای یاراحمد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش پنجعلی، کشاورز بود و مادرش گل گز نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. ۷۸۰)جهانشاهی، امیرحسین: سال ۱۳۳۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرتضی و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهاردهم دی ۱۳۶۰‏، در بستان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۷۸۱)جهانگیری، ابراهیم: هفتم مهر ۱۳۴۷‏، در ‏روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورزی می کرد و مادرش سلمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. بسیجی بود. هفدهم دی ۱۳۶۳ در زنجان هنگام آموزش بر اثر انفجار سهوی نارنجک به شهادت رسید. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.

۷۸۲)جهانگیری، اسدالله: نوزدهم مهر ۱۳۴۵‏، در ‏روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۷۸۳)جهانگیری، قوتعلی: نهم فروردین ۱۳۴۴، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش طیبه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳‏، در بمباران هوایی بانه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۸۴)جهانگیری، مظفرعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حمزه علی، کشاورز بود و مادرش باجی نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۳، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۷۸۵)چپقلو، نجاتعلی: بیستم خرداد ۱۳۳۴، در روستای پیرسقا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، کشاورز بود و مادرش راضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۸۶)چراغی، سهرابعلی: سوم اسفند۱۳۱۵، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش خرامان نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. بیستم آذر ۱۳۶۴‏، به عنوان بسیجی در خرمدره دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در همان شهرستان به خاک سپردند.

‏۷۸۷)چرخنده، براتعلی: دهم تیر۱۳۰۷‏، در روستای ناجت از توابع شهرستان هشترود به دنیا آمد. پدرش صمد و مادرش سکینه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کمک راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۷۸۸)چقلویی، صدقعلی: سوم مهر ۱۳۳۹، در روستای اولی بیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش آدینه قلی، کشاورز بود و مادرش گل خندان (فوت ۱۳۵۹ ‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. چوپان بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ۱۳۶۲، در زبیدات عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۷۸۹)چنگیزی، مقتدا: هفدهم اردیبهشت ۱۳۴۵، در ‏شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اشرف، کارگر بود و مادرش زهرا نام داشت. تا اول متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم دی ۱۳۶۷، در قلاویزان بر اثر بیماری به شهادت رسید. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

‏۷۹۰)چوپانی، شمسعلی: نهم مهر۱۳۴۵‏، در روستای حلب سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش راضیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم مهر ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت توکش به سر و صورت، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۷۹۱)چوپانی زنجانی، جواد: سوم فروردین۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله، پاسدار بود و مادرش اکرم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٧ ‏پس از تفحص، در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۷۹۲)چهل امیرانی،ایرج: بیستم مهر ۱۳۴۶، در روستای قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش منوچهر، کشاورزی می کرد و مادرش شکوفه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند ودیپلم گرفت. معلم بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم دی ۱۳۶۵، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۹۳)چهل امیرانی، محسن: دوازدهم تیر۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم، کارگر کارخانه بود و مادرش صفورا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۲، در محور اندیمشک _ جفیر بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۷۹۴)حاتمی، ابوالحسن: دوم فروردین۱۳۴۶، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم اردیبهشت ۱۳۷۴، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۷۹۵)حاتمی، اکبر: دوم خرداد ۱۳۴۴‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش عنایت و مادرش اختر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. شوفاژکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم فروردین ۱۳۶۳، در بمباران شیمیایی جزیره مجنون عراق بر اثر مصدومیت به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

  • حاتمی، ایرج: ر . ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۷۹۶)حاتمی، جلال: هشتم تیر ۱۳۴۴‏، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله، کشاورز بود و مادرش مخدره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشت اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو و سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۷۹۷)حاتمی، حسین: بیستم فروردین ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمودعلی، خواربار فروش بود و مادرش کوکب نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۱، در فکه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۷۹۸)حاتمی، رضا: دهم اردیبهشت ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیوض، باغبان بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۷۹۹)حاتمی، رضا: یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیف الله و مادرش مقصوره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران شیمیایی شلمچه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٨٠٠ ‏) حاتمی، علی: بیست و دوم دی ۱۳۴۵‏، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اروجعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم تیر۱۳۶۷‏، در نهرعنبر بر اثر انفجار لوله خمپاره ‏انداز و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۰۱)حاتمی، فرهاد: ششم اسفند ۱۳۴۳ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کارگرکارخانه بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم تیر ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۸۰۲)حاتمی، محمدعلی: دوم خرداد ۱۳۵۰، در شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمدصادق، سهامدار شعبه نفت بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول متوسطه دررشته ادبیات درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی وحوزوی پرداخت. طلبه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست و سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۸۰۳)حاتمی، موسی: سوم مرداد ۱۳۴۹، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا دوم راهنمایی ادرس خواند. او نیزکشاورزبود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. هفدهم خرداد ۱۳۶۹، در بانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۰۴)حاتمی، یعقوبعلی: دوم فروردین ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسمعلی نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. گروهبان دوم ارتش بود. ازدواج کرد. سی ام مهر ۱۳۵۹، با سمت راننده ‏تانک در کرخه بر اثر اصابت موشک به تانک، شهید شد. پیکر او را در بهشت زهوای شهرستان تهران به خاک سپردند.

۸۰۵)حاجتی، معصومه: بیست و یکم شهریور ۱۳۵۴، در شهرستان ساری به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش ام البنین نام داشت. دانش آموز بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۸۰۶)حاج حسنی، قربان: یکم شهریور ۱۳۴۰، درروستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمود،کشاورز بود و مادرش پروین نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. ازسوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست وسوم تیر ۱۳۶۱، درپیرانشهر توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش قرار دارد.

‏۸۰۷)حاج خان میرزایی، ابوالفضل: هفدهم مهر ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، سفیدگر بود و مادرش سیده جمیله نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزاراو در زادگاهش واقع است.

‏‌۸۰۸)حاج خان میرزایی، احمد: بیست و یکم آذر ۱۳۴۴، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسنعلی، قصاب بود و مادرش عذرا نام داثست. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۸۰۹)حاج رحیمی،محمود: ششم تیر ۱۳۴۲، درروستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش گوهر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. ششم شهریور ۱۳۶۳، در دیواندره دچار سانحه رانندگی شر و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۱۰)حاج علی اکبری، تقی: پانزدهم فروردین ۱۳۳۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. نجار و دکورساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم تیر ۱۳۶۰، در سومار توسط نیروهای عراقی بو اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۸۱۱)حاج نایبی، مجید: بیست و پنجم شهریور ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد و مادرش ایران نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۸۱۲)حاج اجاق فقیهی،مرتضی: یکم اردیبهشت ۱۳۳۶، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش وهاب، فروشنده دوره گرد بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. به عنوان گروهبان یکم ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۴، در زبیدات عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، دست و پا، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

٨١۴ ‏)حاجیان پور، حسنعلی:بیستم خرداد ۱۳۳۷، در شهرستان تکاب به دنیا آمد. پدرش باقر و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. کارمند سازمان آموزش و پرورش و بسیجی بود. ازدواج کرد. بیست و هشتم تیر ۱۳۵۸، در محور سقز _ تکاب هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۱۴)حاجیانی، الیاس: نوزدهم مهر ۱۳۴۸، در روستای پرچین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضان، کارگری می کرد و مادرش نجیبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. آلومینیوم ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پهلو و پاها، شهید شد. پیکرش را در روستای شناط شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۸۱۵)حاجی حسینی، رحمت الله: چهاردهم فروردین ۱۳۲۰، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش فاطمه (فوت ١٣٢٨ ‏) نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی بود. سال ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر شد. به عنوان سروان ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم بهمن ۱۳۶۵، با سمت فرمانده گروهان در دارخوین دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۱۶)حاجی خان میرزایی، اکبر: ششم بهمن ۱۳۱۵، در روستای چوره ناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم و مادرش صغرا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۳۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکوش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۸۱۷)حاجیلو، اسمعلی: ششم خرداد ۱۳۴۷، در روستای خالق آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش جهان نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۶، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم و کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۱۸)حاجیلو، حسین: یکم خرداد ۱۳۴۶، در روستای ولیدر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش نوروز و مادرش حوانسا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم تیر ۱۳۶۷، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به صورت و پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۱۹)حاجیلو، صمد: یکم اردیبهشت ١٣۴٢ ‏، در روستای ارجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بشیر، کشاورز بود و مادرش لیلان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اردیبهشت ۱۳۶۳، در سومار دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۲۰)حاجیلو، فرامرز: یکم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای هزار رود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش فخرالدین، کشاورز بود و مادرش تاج نسا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم مرداد ۱۳۶۷، در ارتفاعات قلاچه کرمانشاه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۲۱)حاجیلو، فریدون: نهم تیر ۱۳۴۸، در روستای پرچین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش کتابعلی، کشاورز بود و مادرش قمرتاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۶، در سردشت توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۸۲۲)حاجیلو، محمود: سال ۱۳۴۵، در روستای قزلاربلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عشقعلی (فوت ۱۳۵۸) و مادرش ملک خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. راننده بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و چشم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۸۲۳)حاجیلو، نصرالله: بیست و نهم اسفند ۱۳۲۲، در روستای نصرت آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فضل الله، کشاورز بود و مادرش طاهره (فوت ۱۳۶۱) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد وصاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. ۸۲۴)حاجیلویی، نظرعلی: دوم تیر ۱۳۴۴، در روستای قوزلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نجفعلی، کارگر بود و مادرش سعادت نسا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم فروردین ۱۳۶۵، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به صورت و قطح دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۲۵)حاجی یعقوبی،نقی: هجدهم مهر۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس (فوت ۱۳۳۸‏) و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. دوم بهمن۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۸۲۶)حبشی، علی: بیستم بهمن ۱۳۳۹، در روستای گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نظامعلی(فوت ۱۳۵۰ ‏) کشاورز بود و مادرش گلدسته نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و ششم آذر ۱۳۶۵، در بانه بر ‏اثر آتش سوزی چرخ در چادر اسایشکاه و سوختکی به ‏شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۲۷)حبیبی، جمال: یکم شهریور ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رئوف، خواربار فروش بود و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۸۲۸)حبیبی، حسین: سیزدهم خرداد ۱۳۴۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حاج اصغر، روحانی بود و مادرش گلی نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم دی ۱۳۶۵‏، با سمت غواص در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۸۲۹)حبیبی، حمید: نوزدهم مرداد ۱۳۴۳، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش صادق، بازرس بانک بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. طلبه علوم دینی و حوزوی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم آبان ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در پنجوین عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و دوم خرداد ۱۳۷۷، پس از تفحص در شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

‏۸۳۰)حبیبی، دوستعلی: یکم اردیبهشت ۱۳۴۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش خانم باجی نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. لوله کش بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۴، در فاو عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم فروردین ۱۳۷۶، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۸۳۱)حبیبی، محمدعلی: نهم فروردین ۱۳۳۷، در روستای تبریزک از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش ابراهیم و مادرش آغچه بانو نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در فکه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۸۳۲)حبیبی، مسلم: نهم شهریور ١٣۵١ ‏، در روستای سهله از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مقصودعلی، کشاورز بود و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در سپاه پاسداران خدمت می کرد. سی ام تیر ۱۳۷۰، در بانه هنگام درگیری با گروه‌های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۸۳۳)حبیبی، میکائیل: نهم فروردین۱۳۳۹‏، در روستای زنگین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش فتح الله، کشاورز بود و مادرش سلاطین خانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم اردیبهشت ۱۳۶۲، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۸۳۴)حبیبی، میکائیل: یکم شهریور۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، دامپرور بود و مادرش اقدس نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم تیر ۱۳۶۷، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.

۸۳۵)حدادیان، صادق: نهم دی ۱۳۳۵، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. در و پنجره ساز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزارش در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

۸۳۶)حدادیان، محمد: نوزدهم خرداد ۱۳۳۶، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حاج رضا (شهادت۱۳۶۰ ‏) و مادرش عذرا نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۰، در دارخوین بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

‏۸۳۷)حدادیان ابهری، حاج رضا: یکم اردیبهثت ۱۳۰۳، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بازاری بود. سال ۱۳۳۵ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۰‏، در دارخوین بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش قرار دارد. فرزندش محمد نیز شهید شده است.

۸۳۸)حسامی، بیوک آقا: یکم بهمن ١٣۴١ ‏، در روستای شیت از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۶۵، در محور حاج عمران _ تنگه دربند عراق به شهادت رسید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است. مزار یاد بود وی در زادگاهش قرار دارد.

۸۳۹)حسن بیگی، یدالله: دوم مرداد ۱۳۴۹، در روستای ‏شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفت‌الله، نانوا بود و مادرش ام لقمان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۴۰)حسن خانی، اسمعلی: هشتم تیر ۱۳۴۱، در روستای مهرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیفعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ١٣۵٩ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوازدهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق به شهادت رسید. پیکر او مدت ها در منطقه برجا ماند و بیست و هشتم خرداد ١٣٧٣ ‏، پس از تفحص در شهر قدس تابعه شهرستان شهریار به خاک سپرده ‏شد. او را اسماعیل نیز می نامیدند. برادرش رجبعلی نیز شهید شده است.

۸۴۱)حسن خانی، حسین: سوم آذر ۱۳۳۷، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش خانلر و مادرش رقیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. گروهبان دوم ارتش بود. سال ١٣۵٧ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. دهم آبان ١٣۵٨ ‏، در بانه هنگام درگیری با گرو ٠ ‏های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای زادگاهش واقع است.

۸۴۲)حسن خانی، محمد: دوم خرداد ۱۳۴۶، در روستای ایچ از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش حسین (فوت ١٣۵١ ‏) و مادرش می خانم (فوت ۱۳۴۹ ‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم خرداد ۱۳۶۳‏، در بانه هنگام درگیری با گروه‏های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به پا و کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۸۴۳)حسن لو، جهانگیر: دوم فروردین۱۳۴۳‏، در ‏روستای زاچکان از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش علی شیر و مادرش ابتهاج نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۸۴۴)حسن لو، حاجعلی: چهارم مرداد ۱۳۴۲، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، کشاورز بود و مادرش رحیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در موسیان توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۴۵)حسن لو، حجت الله: دوم مهر ۱۳۱۶، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، کشاورز بود و مادرش ماه زر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۴ در بمباران هوایی بانه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۴۶)حسن لو، رضا: یکم تیر ۱۳۴۵، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش علی، مسگر بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، با سمت تیربارچی در فکه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

‏۸۴۷)حسن لو، رمضان: یکم خرداد ۱۳۴۶، در روستای جزلا از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش عزیزالله، کشاورز بود و مادرش فیروزه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام تیر ۱۳۶۷، با سمت بی سیم چی در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۴۸)حسن لو، سیف الله: دوم خرداد ۱۳۴۷، در روستای ینگی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش گلی بیگم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام اردیبهشت ۱۳۶۲، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۴۹)حسن لو، ضیاءالدین: سوم تیر ۱۳۴۳، در روستای جزلا از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش داداش علی، کشاورزی می‌کرد و مادرش باجی ناز نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان یکم ژاندارمری بود. هفتم اسفند ۱۳۶۴‏، در پایگاه امیرآباد آذربایجان غربی بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۵۰)حسن لو، عوضعلی: پنجم اسفند ۱۳۳۶، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مالک‌اژدر، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج به جبهه رفت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۲، در بانه توسط گروه های ضدانقلاب بر اثرسوختگی و اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۵۱)حسن لو، غیبعلی: هفدهم خرداد ۱۳۴۴، در روستای تازه کند از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش رحمت الله، کشاورزی می کرد و مادرش شیرین نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، با سمت آرپی جی زن در دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۸۵۲)حسن لو، فیض الله: دوم مرداد ۱۳۴۴، در روستای ینگی کند سادات از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بدیع الله، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۲‏، در فکه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیآمد. مزار یاد بود وی در شهرستان زادگاهش واقع است.

۸۵۳)حسن لو، قیوم: نهم دی ۱۳۴۳، در روستای جرجگان طارم از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مصیب، کشاورز بود و مادرش افسانه نام داثست. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم تیر ۱۳۶۴، با سمت تیربارچی در حاج عمران عراق بر اثر اصابت موشک به تانک، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۵۴)حسن لو، محمدنصیر: چهارم اسفند ۱۳۴۷، در روستای اینچه سعید نظام ازتوابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش گلابتون نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۶‏، در کانی سخت مهران بر اثر انفجار سهوی مواد منفجره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۵۵)حسن لو، ناصر: دوم اردیبهشت ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یحیی، کشاورز بود و مادرش مستوره نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ١٣۶١، در خرمشهر به شهادت رسید. اثری از پیکرش به ذست نیامد.

۸۵۶)حسن لو فرد، مهدی: بیست و دوم تیر ١٣٢٠ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مبارکعلی و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر و پاسدار بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. سوم آبان ۱۳۵۹‏، ذر زادگاهش هنگام آموزش بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرذند.

‏۸۵۷)حسن لویی، علی:دوم خرداد ۱۳۴۳، در روستای خانبیک از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی، کشاورز بود و مادرش حمیده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد ‏و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام آبان ١٣۴٣ ‏، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

٨۵٨ ‏) حسنلی، رجبعلی: پنجم خرداد ۱۳۴۶، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیفعلی(فوت ۱۳۴۸‏) کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم فروردین ۱۳۶۴، در فاو عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و هشتم بهمن ۱۳۷۵، پس از تفحص در گلزار شهدای شهر قیدار زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش اسمعلی نیز به شهادت رسیده است.

٨۵٩ ‏) حسنی، ابراهیم: نهم اسفند ۱۳۱۶، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش هدایت الله، کشاورز بود و مادرش سعادت نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و هفت دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند۱۳۶۰، در شادگان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۸۶۰)حسنی، ابوطالب: دوم مرداد ۱۳۴۶، در روستای ایلی بلاغ از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۰، در مریوان هنگام تیراندازی بر اثر انفجار لوله قبضه خمپاره آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۶۱)حسنی، اسماعیل: ششم آبان ۱۳۲۰ در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبان، کشاورز بود و مادرش گلی خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. جهادگر بود. سال۱۳۴۱ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. بیست و چهارم دی ١٣۶۶ ‏، با سمت نیروی واحد پشتیبانی و مهندسی در منطقه عملیاتی نصر ٨ ‏بر اثر اصابت ترکش به گردن و قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٨۶٢ ‏)حسنی، اصغر: بیستم تیر ۱۳۴۲، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، کشاورز بود و مادرش زیور نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ازدواج کود و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۲،در فکه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۸۶۳) حسنی، اصغر: دوم بهمن ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ترابعلی، در کارخانه کار می کرد و مادرش مریم نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم آبان ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۸۶۴)حسنی، اصغر: دوم مهر ۱۳۴۶، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا و مادرش زرین تاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم خرداد ١٣۶١ ‏، در ام الرماص عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۶۵)حسنی،اصغر: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباسعلی و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۸۶۶)حسنی، اکبر: دوم تیر ۱۳۴۱، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش شیرین نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به پیشانی، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش عیوضعلی نیز به شهادت رسیده است.

‏۸۶۷)حسنی، امرالله: دوم مهر ۱۳۱۹، درروستای میرجان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل و مادرش حمیده نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در شوش بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۶۸)حسنی، امیرعلی: دوم خرداد ۱۳۴۱، در روستای آق کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محبعلی، کارگر بود و مادرش بلقیس نام داثست. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیزکارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵، در بمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۸۶۹)حسنی، انعام الله: هفدهم فروردین ۱۳۳۷‏، در روستای میرجان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و نام مادرش شوکت بود. سواد قرآنی داشت. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سوم اردیبهشت ۱۳۷۵، پس از تفحص درگلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۸۷۰)حسنی، تقی: دوم خرداد ۱۳۵۱، در روستای قفس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش رعنا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. سی و یکم مرداد ١٣٧٢ ‏، در مارمیشو ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۸۷۱)حسنی، حسین: نهم اسفند ۱۳۴۸، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش توران نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶، با سمت تیربارچی در بلفت عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۷۲) حسنی، حسین: نهم خرداد ۱۳۳۵، در روستای میرجان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدولی و مادرش گلدسته نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آبان ۱۳۶۲، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

  • ‏حسنی، حمید: ر . ک فرهنگ اعلام شهدای استان البرز.

۸۷۳) حسنی، ذبیح: دوم مرداد۱۳۴۴ ، در روستای میرجان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مرال نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سیمانکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم تیر ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر و سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۷۴)حسنی، رمضان: دوم خرداد۱۳۴۴، در روستای ینگجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی، کارگر بود و مادرش ربابه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته کشاورزی بود. کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به پا و سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۷۵) حسنی، سعید: یکم آذر ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رمضان، راننده کمپرسی بود و مادرش نیمتاج نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. باطوی ساز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم اردیبهشت ۱۳۶۶‏، در محور بانه _ مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۸۷۶)حسنی، سهراب: سال ١٣۴٠ ‏، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صادق، کارگر شرکت بود و مادرش مریم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر شرکت بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم مهر ۱۳۵۹، در اندیمشک بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۸۷۷)حسنی، شیرعلی: دوم خرداد ۱۳۱۹، در روستای میرجان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آدشیرین و مادرش گلی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۷۸)حسنی، عیوضعلی: بیستم شهریور ١٣٣١ ‏، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش رخشنده نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم تیر ۱۳۶۱ در هویزه بر اثر اصابت توکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. برادرش اکبر نیز به شهادت رسیده است.

۸۷۹) حسنی، غلامرضا: شانزدهم شهریور ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد (فوت ۱۳۶۱) خواربار فروش بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و نهم اردیبهشت ١٣٧٧ ‏، پس از تفحص درگلزار شهدای مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۸۸۰) حسنی، فیض الله: دوم مهر ۱۳۴۱، در روستای پاپایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورزی می کرد و مادرش قیزبس نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. نانوا بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی و یکم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٨٨١ ‏) حسنی، قهرمان: سوم خرداد ١٣۴٣ ‏، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم تیر ۱۳۶۳‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٨٨٢ ‏) حسنی، مسعود: پانزدهم فروردین ۱۳۴۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، راننده شرکت بود. و مادرش کبرا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت توکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و بیست ویکم بهمن ١٣٧٨ ‏، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۸۸۳)حسنی، مهدی: چهارم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای قلتوق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عنایت الله، کشاورز بود و مادرش ننه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۷‏، با سمت آرپی جی زن در ارتغاعات قلنجان مهران به شهادت رسید.. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند ‏و چهارم تیر ۱۳۷۱، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۸۸۴)حسنی تنها، سعید: بیست و یکم فروردین ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مختار، گپکار بود و مادرش زرین تاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۸۸۵) حسنی سنبل آبادی، شعبان: نهم خرداد ۱۳۴۱، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفی الله، کشاورز بود و مادرش یوخابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، با سمت فرمانده گردان در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۸۸۶)حسنی نیا، رمضان: سوم شهریور ۱۳۴۵، در روستای امام از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش مصطفی(فوت ۱۳۵۳‏) فرش فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. چاقوساز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم خرداد ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۸۸۷)حسینپور، علیمردان: سوم خرداد ۱۳۴۸، در روستای علی آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عین الله، فروشنده بود و مادرش ربابه نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم مهر ١٣۶٢ ‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر و کمر، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۸۸۸) حسین خانلو، ابوالفضل: سال ۱۳۰۴، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله و مادرش آمنه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٨٨٩ ‏) حسین خانی، اسماعیل: یازدهم اسفند ۱۳۴۸‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش کرمعلی (فوت ۱۳۴۹‏) کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم فروردین ۱۳۶۷، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش و گلوله به پهلو و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۸۹۰) حسین خانی، حمید: چهارم خرداد ۱۳۴۶، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی، روحانی بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۶۴‏، در جزیره مجنون عراق غرق و شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۸۹۱) حسین خانی، حیدر: دوم تیر ١٣۴٣ ‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورزی می کود و نام مادرش اکرام بود. سواد قوآنی داشت. او نیز کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲، در محور سردشت _ بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۸۹۲) حسین خانی، محمد: بیست و ششم تیر ۱۳۴۳، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ایوب و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. فروشنده بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۴، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۸۹۳)حسینلو، سیف الله: دوم فروردین ۱۳۳۶، در روستای چشمه باد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش ماه جبین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر شرکت بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و سوختگی شهید شد. مزار او در روستای شریف آباد تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۸۹۴)حسینی، امامعلی: سوم خرداد ۱۳۳۸ ‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نظامعلی، کشاورز بود و مادرش ثریا (فوت ۱۳۵۳‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی ادرس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۵ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۸۹۵)حسینی، آیت الله: یکم بهمن۱۳۴۷ ‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نبی الله، کشاورز بود و مادرش اختر نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم بهمن ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٨٩۶) حسینی، سلیمان: یکم مهر ۱۳۴۹، در روستای قزل کند گروس از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش اسدالله،کشاورزی می کرد و مادرش سیده ‏محبوبه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۳، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در روستای گرماب تابعه شهرستان خدابنده ‏واقع است.

‏۸۹۷) حسینی، سیدابراهیم: دوم اسفند ۱۳۳۹، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدخلیل و مادرش تحفه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۸۹۸) حسینی، سیدجمشید: سوم شهریور ۱۳۴۳، در روستای گلستان آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدآقا، کارگری می کرد و مادرش گل قدم نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. آهنگر بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و نهم مرداد ۱۳۶۲، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۸۹۹) حسینی، سیدحسین: بیستم اسفند ۱۳۴۲ در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدمجتبی، کشاورز بود و مادرش پریشان نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۰۰)حسینی، سیدرضا: دوم تیر ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میربابا، در آموزش و پرورش کار می کرد و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. طلبه بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۹۰۱) حسینی، سیدشمس الدین: هفتم خرداد ۱۳۲۳، در روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدفتح الله، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. به عنوان سروان نیروی زمینی ارتش در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۶، با سمت فرمانده عملیات تیپ۴٠ ‏در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۰۲) حسینی، سید عزالدین: ششم تیر۱۳۴۰‏، در روستای ملک‌باغی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ضیا،الدین، کارگر بود و مادرش نیمتاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. آشپز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۹۰۳) حسینی، سید عزت: بیستم مهر ۱۳۴۱، در روستای گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیدجمال، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۲، در دیواندره توسط نیروهای حزب کومله بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.

۹۰۴)حسینی، سیدعیسی: بیستم اسفند ۱۳۶۰، در روستای مشمپا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدجلیل، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. نهم شهریور ١٣٨٠ ‏، در تایباد هنگام درگیری با اشرار بر اثر واژگونی خودرو و ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

‏۹۰۵) حسینی، سید فخرالدین: دوم فروردین ۱۳۳۹، در روستای کینه ورس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدتراب، روحانی بود و مادرش صفورا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند و بهیار بود. سال ١٣۶٣ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵، در فاو عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۹۰۶)حسینی، سیدفخرالدین: یکم فروردین ۱۳۵۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمهدی و مادرش ایران نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به ارتش پیوست. سال ١٣٧٩ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. نظامی بود. پانزدهم آذر۱۳۸۴‏، در تهران بر اثر سانحه سقوط هواپیمای سی ١٣٠ ‏به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏‌۹۰۷)حسینی، سیدکاظم: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدعلی جان و مادرش عصمت نام دامشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به قلب و کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۹۰۸) حسینی، کریم: دوم اسفند ۱۳۲۶، در روستای انگوران از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نقی و مادرش سیده پری نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارمند اداره کار بود. سال ١٣۴١ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۹۰۹)حسینی، محمدحسین: سوم اسفند ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، کشاورز بود و مادرش نسا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارمند سازمان دامپزشکی بود. ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش و قطع نخاع مجروح شد. نوزدهم خرداد ١٣٨٢ ‏، در زادگاهش بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۹۱۰)حسینی ابهریان، سیدرضا: بیستم مرداد ١٣۴٩ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش میرآقا، فروشنده بود و مادرش صفوره نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، با سمت امدادگر در شلمچه بر اثر موج گرفتگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۹۱۱)حسینی راد، سید عبدالحسین: شانزدهم فروردین ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. ازسوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم شهریور ۱۳۶۵‏، در محور ماهدشت -سرپل ذهاب بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

٩١٢ ‏)حسینی مهر، سیداکبر: بیستم آذر ۱۳۴۲، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدمسیح الله، در بازار کار می کرد و مادرش امینه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. سوم فروردین ۱۳۶۳، در منطقه گهواره قصرشیرین بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.

۹۱۳)حضرتی، بیت الله: دهم اسفند ۱۳۳۹، در روستای مصرآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش رعناگل نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم شهریور ۱۳۶۰، در رقابیه بر اثر اصابت ترکش به سینه و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۱۴)حقانی، عادل: ششم تیر ۱۳۴۶، در روستای نکتو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش صیادالله، میوه فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز میوه فروش بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم آذر ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. او را خان نیز می نامیدند.

٩١۵ ‏) حقانی پور، بیت الله: یکم فروردین ۱۳۵۸، در روستای نکتو از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش لطف الله، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. دهم آبان ۱۳۷۸‏، در پاسگاه خسروی قصرشیرین بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۹۱۶)حقایق بخشایشی، حسین: چهارم بهمن ۱۳۰۵، در روستای بخشایش از توابع شهرستان تبریز به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش طرلان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سماورساز بود. سال ۱۳۴۰ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. بیستم اسفند ۱۳۶۳، در حملات هوایی کرمانشاه بر اثر اصابت ترکش موشک به شهادت رسید. پیکرش را درهمان شهرستان به خاک سپردند.

۹۱۷)حق وردی، رسول: بیست و پنجم فروردین ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهمان، باربر بود و مادرش حبیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جوراب باف بود. سال ۱۳۵۹‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم خرداد ۱۳۶۳، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. پیکراورا درمزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۹۱۸)حقی، روح الله: یکم مهر ۱۳۴۵، در روستای حلب از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورزی می کرد و مادرش بلقیس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر نانوایی بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. شانزدهم فروردین ۱۳۶۵، درشاخ شمیران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم خرداد ١٣٨٠ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

٩١٩ ‏) حقیقت، احمد: نهم اسفند ۱۳۳۹، در روستای ساریجالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی و مادرش شاه صنم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم آذر ۱۳۵۹، با سمت نیروی واحد توپخانه در مرز گیلانغرب بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پیکر وی را در گلزار شهدای همان شهر به خاک سپردند.

‏۹۲۰)حقیقی، اسحاق: نوزدهم آبان ۱۳۳۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی (فوت ۱۳۴۹‏) و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۶۰، با سمت بی سیم چی در بستان بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٩٢١) حقیقی، بهمن: چهاردهم بهمن ۱۳۳۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرم و مادرش علویه نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته مهندسی نفت بود. سی ام مهر ۱۳۵۹، در بمباران هوایی دانشکده نفت آبادان به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۹۲۲)حکمی، اکبر: سوم شهریور ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، خواربار فروش بود و مادرش ملیحه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم مهر ۱۳۶۷، در نوح نان سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر سوختگی شدید به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۹۲۳)حکیمی، قادر: دوم اردیبهشت ۱۳۳۳ در روستای کاوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و نام مادرش ام لیلان بود. سواد قوآنی داشت. کارگر بود. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۹۲۴)حلاوت تبار، مجتبی: دوم مرداد ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۹۲۵)حمدی، حمید: بیستم دی ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، مسگر بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ١٣٧۵ ‏، پس از تفحص درگلزار شهدای پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۹۲۶)حمدی، عسگرعلی: دهم اردیبهشت ۱۳۱۵‏، در ‏روستای حورجهان از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حمدالله و مادرش خندان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج به جبهه رفت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سو، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان قرار دارد.

‏۹۲۷)حمدی، کلام الله: یکم خرداد ۱۳۵۰، در روستای بادامستان از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش جواد و مادرش صباح گل نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به چشم و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

٩٢٨ ‏) حمزه، علیرضا: دوازدهم فروردین ۱۳۴۹‏، در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، کارگر کارخانه بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر خیاطی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اردیبهشت ۱۳۶۵، با سمت تیربارچی در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٩٢٩ ‏)حمزه ای، قربانعلی: پانزدهم فروردین ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش بتول نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۰‏، در دشت عباس توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۹۳۰) حمزه خانی، امامعلی: یکم فروردین ۱۳۴۲، در روستای چاور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقامعلی، کشاورز بود و مادرش سروناز نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم فروردین ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او درگلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۹۳۱)حمزه لو، تقی: چهارم شهریور ۱۳۴۶، در روستای سردهات از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزیزعلی (فوت ۱۳۶۱‏) و مادرش ماه‌قند نام داثست. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۷، در پنجوین عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۹۳۲)حمزه لو، حجت الله: دوم اسفند ۱۳۴۴، در روستای سردهات از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عربعلی، کارمند بود و مادرش نسا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به پا و کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۹۳۳) حمزه لو، رسول: دوم خرداد ۱۳۴۶، در روستای سردهات شیخلر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رستم، کشاورز بود و مادرش زیور نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم آذر ۱۳۶۶، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۳۴) حمزه لویی، محمدتقی: دوم اردیبهشت ۱۳۴۵، در روستای سردهات شیخلر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قنبر، کشاورز بود و مادرش آغ گل نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت.. یازدهم فروردین ۱۳۶۳، در بمباران شیمیایی جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۳۵)حمل دار، حمیدرضا: نهم فروردین۱۳۵۰، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غغار و مادرش عشرت نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در ‏جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۹۳۶)حمیدی، چنگیز: دوم اسفند ۱۳۴۵، در روستای ‏تیکمه داش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رهبرعلی و مادرش حلیمه نام داثمت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم مرداد ۱۳۶۷، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۹۳۷) حمیدی، شعبانعلی: هجدهم شهریور ۱۳۴۷، در روستای قبله بلاغی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پد‏رش سجاد، کارگری می کرد و مادرش محترم نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند .صافکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

٩٣٨ ‏) حمیدی، مجید: بیستم شهریور ۱۳۵۲، در روستای مروارید از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله، کارمند اداره ‏مسکن و شهرسازی بود و مادرش اعظم نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۹۳۹)حمیدی، مقتدا: دوم فروردین ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرالله و مادرش منصوره نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم دی ۱۳۶۲‏، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در گلزار شهدای پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۹۴۰)حمیدی، منصور: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای تکمه داش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کارگرکارخانه بود و مادرش صفوره نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۹۴۱)حنانی، محمود: هفتم اسفند ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کارمند آموزش و پرورش بود و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۹۴۲)حنیفه لو، رسول: یکم مهر ۱۳۵۸، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش برجعلی، کارگری می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. عضو کادر نیروی انتظامی بود. بیست و چهارم آبان ١٣٨٠ ‏، در تهران هنگام درگیری با اراذل و اوباش مجروح شد و در بیمارستان شماره ١ ‏ناجا به شهادت رسید. مزار وی در شهرستان خرمدره واقع است.

۹۴۳) حنیفه لو، محمد: هجدهم اسفند۱۳۴۱‏، در روستای ترکانده از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خیبر و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. چاقوساز بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم خرداد ۱۳۶۱، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به پا و کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۹۴۴) حیدری، ابوالفضل: بیست و سوم فروردین ۱۳۴۰، در روستای اندآباد علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش مرضیه نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته معماری درس خواند. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کود و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم مهر ۱۳۶۲، در سرو ارومیه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۴۵)حیدری، ابوالفضل: یکم دی ۱۳۴۳، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، بنا و معمار بود و مادرش گل اندام نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه و بسیجی بود. بیست و یکم مهر۱۳۶۰‏، در زادگاهش بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای همان شهرستان واقع است.

‏۹۴۶)حیدری، احد: دوم خرداد ۱۳۴۷، در روستای گمش آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، کارگر بود و مادرش نسرین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد ۱۳۶۷، با سمت بی سیم چی در سقز هنگام درگیری با گروه‏های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۹۴۷)حیدری، اروجعلی: یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای ساریجالو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یعقوبعلی، کشاورز بود و مادرش نوش آفرین نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دهم شهریور ۱۳۶۵‏، در حاج عمران عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سوم مهر ۱۳۸۷، پس از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

٩۴٨ ‏) حیدری، اسدالله: نوزدهم شهریور ۱۳۴۱‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزت الله (فوت ۱۳۵۲ ‏) و مادرش محترم نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هجدهم فروردین ۱۳۶۱‏، در شوش بر اثر اصابت گلوله به پا و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٩۴٩ ‏) حیدری، اسماعیل: پانزدهم شهریور ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیرالله، خامه فروش بود و مادرش باجی نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون بحراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۹۵۰)حیدری، اسمعلی: یکم مهر۱۳۴۹‏، در روستای قیطول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش زینب نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم آذر ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

٩۵١ ‏) حیدری، اصغر: هفدهم فروردین ۱۳۳۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوضعلی و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. چاقوساز بود. پنجم آذر ۱۳۵۷، در زادگاهش توسط عوآمل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند.

۹۵۲)حیدری، اکبر: بیستم اسفند ۱۳۳۰‏، در روستای شرور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسن (فوت ۱۳۶۵ ‏) کشاورز بود و مادرش طاوس (فوت ۱۳۶۱ ‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و هشت دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم دی ۱۳۶۶، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۵۳)حیدری، اکبر: سیزدهم بهمن ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۵۸ ‏) و مادرش بالاخانم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس ‏خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

٩۵۴ ‏)حیدری، اکبر: هشتم اسفند ۱۳۴۵، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هجدهم آذر ۱۳۶۳، با سمت مسئول واحد اطلاعات – عملیات در طلاییه بر اثر اصابت ترکش به پهلو و پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۵۵)حیدری، ام‌هانی: بیست و هفتم آذر ١٣١٣ ‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نظرعلی، کشاورز بود و مادرش سعادت (فوت ۱۳۴۵ ‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و پنج دختر شد. هشتم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند.

۹۵۶)حیدری، ایرج: پنجم فروردین ۱۳۴۷، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش اقدس نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم دی ۱۳۶۳، در چناره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۵۷)حیدری، بهرام: بیستم تیر ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بیت الله، کارگر کارخانه بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۲، با سمت فرمانده گردان ولیعصر در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

٩۵٨ ‏)حیدری، بهرامعلی: سوم تیر ۱۳۳۹‏، در روستای اغول بیک علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ایپکعلی، کارگر بود و مادرش خورده نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. شغلش آزاد بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۷‏، در سردثست توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۹۵۹)حیدری، جمشید: شانزدهم مهر ۱۳۴۷، در روستای اندآباد علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش مختار، کشاورزی می کرد و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. طلبه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۹۶۰)حیدری، حسین: دوم خرداد ۱۳۴۳، در روستای بیل کند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جهانبخش و مادرش بتول نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کارگر نانوایی بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و دوم آبان ۱۳۶۴، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به چشم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۹۶۱)حیدری، حمزه علی: سوم آذر ۱۳۱۱، در روستای سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمد (فوت ۱۳۴۷) کشاورز بود و مادرش طوبا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۳۸ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۵، در فاو عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و هجدهم دی ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۹۶۲)حیدری،داود ‏: دوم خرداد ۱۳۴۵، در روستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بختیار، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵، در شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۶۳) حیدری، رحیم: نهم مرداد ۱۳۳۹، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدکریم، کشاورزی می کرد و مادرش عتیقه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز و کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۶۴)حیدری، رهبرعلی: یکم فروردین ۱۳۳۹، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرشی صفرعلی (فوت ۱۳۶۲) و مادرش ایران نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۹۶۵)حیدری، زیدالله: دوم شهریور ۱۳۴۳‏، در روستای قره بوته از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمید، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۶۶)حیدری، زیدالله: نهم مهر ۱۳۳۲، در روستای کناوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا امد. پدرش عبادالله و مادرش افسانه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر ۱۳۶۶، در گرم آب عراق بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۹۶۷)حیدری، ساعتعلی: دوم آبان ۱۳۴۱، در روستای فیله خاصه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسلام و مادرش معصومه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام فروردین ۱۳۶۱‏، در کرخه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پا و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۶۸)حیدری، سمیه: چهارم شهریور ۱۳۶۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، آموزگار بود و مادرش مریم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. هشتم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۹۶۹)حیدری، سیامک: هفتم مرداد ۱۳۴۷، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش علیرضا، راننده بود و مادرش گرجی نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷، با سمت راننده آمبولانس در قلاویزان توسط ‏نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۹۷۰)حیدری، صفرعلی: نهم خرداد ۱۳۱۶، در روستای بزوشان از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش آدشیرین و مادرش مرضیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها ‏در منطقه بر جا ماند و بیست و یکم بهمن ١٣٧٨ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۹۷۱)حیدری، عباس: سوم اردیبهشت ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شکر، نانوا بود و مادرش بتول نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم مهر ۱۳۶۱، در تورجان سقز توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٩٧٢) حیدری، عزیزالله: بیست و ششم شهریور ۱۳۴۸، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش فرامرز، کشاورز بود و مادرش سیاره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۶ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. هجدهم مهر ۱۳۶۷، در زیوه ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

٩٧٣ ‏)حیدری، علی: بیست و چهارم تیر ۱۳۴۳‏، در روستای کهریزبایک از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۴، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیآمد.

۹۷۴)حیدری، علی: دوم خرداد ۱۳۴۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کارگر نانوایی بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم فروردین ۱۳۶۷، با سمت بی سیم چی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

 

۹۷۵) حیدری، علی: دوم دی ۱۳۳۲‏، در روستای نقطه بندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمدعلی و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم تیر ۱۳۶۶ در محور اهواز _ اند‏یمشک دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپردند.

۹۷۶) حیدری، علی: دوم شهریور ۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی و مادرش لطیفه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۹۷۷)حیدری، علیرضا: دهم اسفند ۱۳۶۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفر، صافکار خودرو بود و مادرش سیده بیگم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته فنی ساخت و تولید درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. هجدهم آبان ۱۳۸۶، با سمت دوشکاچی در ماکو بر اثر انفجار مین توسط گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۹۷۸)حیدری، عمران: دوم آبان ۱۳۴۳، در روستای گمشن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کارگری می کرد و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. دامدار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم آبان ۱۳۶۲‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۹۷۹)حیدری، غفور: دوم فروردین ۱۳۴۵‏، در روستای اندآباد سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش ‏اصغر (فوت ۱۳۴۶‏) و مادرش سارا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۶، در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت و پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۸۰)حیدری، غلامعلی: یکم آذر۱۳۳۷‏، در روستای میرجان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش رحیمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سیمانکار بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و یکم بهمن ١٣٧٨ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۹۸۱)حیدری، غیاثعلی: ششم آبان ۱۳۱۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یونس و مادرش افسانه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۴۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در گلزار شهدای زرین آباد از توابع زادگاهش به خاک سپردند.

 

۹۸۲) حیدری، فرضعلی: یکم فروردین ۱۲۹۱، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۳۵ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۹۸۳) حیدری، فریدون: یکم شهویور ۱۳۴۲، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد (فوت ۱۳۵۳‏) و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. جوشکار بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم آذر ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

 

٩٨۴) حیدری، قاسم: یکم شهریور ١٣٢٠ ‏، در روستای بیدگنه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صدقعلی، کشاورز بود و مادرش صبا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در اهواز به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند وششم خرداد ۱۳۸۸، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

۹۸۵)حیدری، قامت: دهم مهر ۱۳۴۱، در روستای کهریزبیک از توابع شهرستان ماهنشان به دنیا آمد. پدرش حکمعلی و مادرش بتول نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم تیر ۱۳۶۲، در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٩٨۶ ‏) حیدری، قربانعلی: یکم فروردین ۱۳۴۹، در روستای قلعه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ایوب و مادرش زهرا خانم نام داشت. در حد دوره ‏ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

‏۹۸۷)حیدری، کریم: دوم خرداد ۱۳۴۵، در روستای قزلجه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمد ‏و مادرش صغرا نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم مهر ۱۳۶۶، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده شد.

۹۸۸)حیدری، لیلا: یکم شهریور ۱۳۵۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نبی الله، در چاپخانه کار می کرد و مادرش قمر نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۹۸۹)حیدری، مجید: دوازدهم تیر ۱۳۴۶، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مسیب، کشارز بود و مادرش لایه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکو او را در زادگاهش به خاک سپردند.

‏۹۹۰)حیدری، محمد:سوم اسفند ۱۳۴۰، در روستای چسب از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش فرامرز، کشاورزی می کرد و نام مادرش خاور بود. سواد قرآنی داشت. نانوا و کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲‏، در محور آبادان _اهواز بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٩٩١ ‏) حیدری، محمدباقر: دوم دی ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله و مادرش گلی نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. چاقوساز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در ابوقریب بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۹۹۲)حیدری، محمدحسن: سوم تیر ۱۳۳۵‏، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوحعلی، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داثست. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵٧ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۶۷ ‏پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

۹۹۳)حیدری، محمدعلی: دوم شهریور ۱۳۴۷، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالمحمد، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سی ام تیر ۱۳۶۷‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۹۹۴)حیدری، محمدموسی: سوم خرداد ۱۳۴۳، در روستای المالو از توابع شهرستان ماهنشان به دنیا آمد. پدرش ذوقعلی، کارگر بود و مادرش راضیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۲، در نفت شهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۹۹۵) حیدری، مصطفی: بیستم اردیبهشت ۱۳۱۸، در روستای خان تیمور از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش اسماعیل (فوت ۱۳۴۹‏) کشاورزی می کرد و مادرش زینب (فوت ۱۳۵۳ ‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۵‏، ‏با سمت تک تیرانداز در فاو عراق به شهادت رسید. پیکر او مدت ها در منطقه بر جا ماند و هشتم بهمن ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در شهر سجاس تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش ولی الله نیز شهید شد. است.

‏۹۹۶)حیدری، مظفر: دوم خرداد ۱۳۱۵، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتاح، کشاورز بود و مادرش مدینه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم خرداد ١٣٨٠ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۹۹۷)حیدری، مهدی: چهارم دی ۱۳۴۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله (فوت ۱۳۵۶‏) و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم بهمن۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۹۹۸)حیدری، میکاییل: پنجم مرداد ۱۳۴۱‏، در روستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش رخشنده ‏نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۱‏، با سمت راننده آمبولانس در کوشک بر اثر اصابت ترکش به شکم و پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۹۹۹)حیدری، نبی الله: یکم فروردین ۱۳۴۴، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حیدرعلی و مادرش خدیجه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اسفند ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۰۰)حیدری، نظام: هشتم مرداد ۱۳۴۵‏، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلیمان، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام آبان ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۱۰۰۱)حیدری، نقدعلی: سوم تیر ۱۳۳۷، در روستای درام از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش جانعلی و مادرش ثریا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد وصاحب دو پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم دی ۱۳۶۰‏، در کرخه بر اثر اصابت گلوله توپ و ماندن زیر آوار، به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۰۲)حیدری، ولی الله: دوم آذر ۱۳۴۱‏، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مختار، مغازه دار بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. مسگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آذر ۱۳۶۶‏، در زبیدات عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیآمد.

۱۰۰۳)حیدری، ولی الله: یکم فروردین ١٣٢٨ ‏، در روستای خان تیمور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اسماعیل (فوت ۱۳۴۹ ‏) کشاورز بود و مادرش زینب (فوت ١٣۵٣ ‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵٠ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم بهمن ۱۳۶۵‏، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به شکم، شهید شد. مزار او در شهر سجاس تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. برادرش مصطفی نیز به شهادت رسیده است.

۱۰۰۴)حیدری، یونس: دهم فروردین ۱۳۳۶‏، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش تیمورعلی، کشاورز بود و مادرش مستوره نام ذاشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بوذ. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در خرمشهر به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و یکم بهمن ١٣٧٨ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زاذگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۰۵)حیدری پابندی، نوحعلی: سوم خرداد ۱۳۴۱‏، در روستای چنگوری از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم (فوت ۱۳۴۳ ‏) و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۳، در بمباران هوایی پیرانشهر به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۰۶)حیدری حسین آبادی، اکبر: چهارم اسفند ۱۳۴۹، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صدقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مریم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۰۷)حیدری ستوده، خیرالله: هشتم بهمن ۱۳۴۸‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین (فوت ١٣۵٩ ‏) و مادرش صفوره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در سلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

١٠٠٨ ‏) خاتمی پور، حبیب: سی ام اسفند ۱۳۵۹‏، در روستای آبی سفلا از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، راننده بود و مادرش کوکب نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته ریاضی درس خواند. گروهبان دوم نیروی انتظامی بود. شانزدهم مهر ۱۳۸۱‏، در روستای ‏جکیگور سیستان و بلوچستان هنکام درگیری با اشرار و

‏قاچاقچیان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۰۰۹)خادمی، احد: دهم مهر ۱۳۴۲‏، در روستای داشبلاخ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسنعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صلبی ناز نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم خرداد ۱۳۶۴‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است‌

۱۰۱۰)خادمی ناصح، باباحسین: دوم آبان ۱۳۴۰‏، در روستای قره‌ناز انگوران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در محور اهواز _شوش بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او را در زادگاهش واقع است.

۱۰۱۱)خاصی، حسن: سوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای شکرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی شیر، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیآمد. مزار یادبود او در گلزار شهدای شهر سلطانیه تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۰۱۲)خاکباز منفرد، بهرام: یکم اردیبهشت ۱۳۴۰‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کارگر کارخانه بود و مادرش زیبنده نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. شاگرد شیرینی پزی بود. از سوی بسیج به جبهه رفت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت مسئول آموزش غواصی در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان قرار دارد.

‏۱۰۱۳)خاکی، موسی: ششم خرداد ۱۳۳۹‏، در شهرستان فیروزکوه به دنیا آمد. پدرش اکبر(فوت ۱۳۵۶‏) و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم مرداد ۱۳۶۲‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به پیشانی، شهید شد. مزار او در شهرستان خرمدره واقع است.

۱۰۱۴)خاکی زنجانی، کیوان: هفتم خرداد ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کمال، ارتشی بود و مادرش افخم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. شغلش آزاد بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم بهمن ۱۳۶۶‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت به شهادت رسید. مزار او در امامزاده طاهر شهرستان کرج واقع است.

۱۰۱۵)خالق لویی، کریم: چهارم آبان ۱۳۴۶‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کارمند شرکت برق بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. فروشنده دوره گرد بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۶‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۱۶)خالقی، احمد: یکم شهریور ۱۳۵۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کارگری می کرد و مادرش زکیه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۱۷)خالقی، رسول: یکم فروردین ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نجفقلی، کرکره‌ساز بود و مادرش گلابتون نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کرکره ‏ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۱۸)خالقی، سیدحسن رضا: دهم اسفند ۱۳۵۰‏، در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش سیدرحیم، راننده بیمارستان بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۷۰ ‏ازدواج کرد. دهم مهر ۱۳۷۰‏، در بانه بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرانش سیدعلیرضا و سیدمحمدرضا نیز به شهادت رسید.اند.

۱۰۱۹)خالقی، سید علیرضا:پانزدهم مهر ۱۳۴۹‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سیدرحیم، راننده بیمارستان بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار ظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت غواص در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و پهلو، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرانش سیدحسن رضا و سیدمحمدرضا نیز به شهادت رسیده‌اند.‌

‏۱۰۲۰)خالقی، سید محمدرضا: نهم شهریور ۱۳۴۶‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سیدرحیم، راننده ‏بیمارستان بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق بصره عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و سال ١٧٧۴ ‏پس از تفحص، در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک ‏سپرده ‏شد. برادرانش سیدحسن رضا و سیدعلیرضا نیز به شهادت رسیده اند.

۱۰۲۱)خالقی، محمد: نهم اسفند ۱۳۴۲، در روستای امین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله، کشاورز بود و مادرش زرین تاج نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۱۰۲۲)خالقی، مهدی: بیست و نهم اسفند ۱۳۴۶‏، در روستای خان چایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صیاد، کارگرکارخانه بود و مادرش مولود نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. تعمیرکار موتور سیکلت بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با نیروهای حزب دمکرات بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۲۳) خالقی قندرقانلو، علیرضا: دهم دی ۱۳۵۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سهراب و مادرش منظر نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان دوم نیروی انتظامی بود. چهاردهم تیر ١٣٨٢ ‏، در مهاباد هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان بر اثر سانحه رانندگی به شهادت رسید. مدفن او در گلزار شهدای پایین زادگاهش واقع است.

۱۰۲۴)خان احمدلو،ریال محمدرضا: پنجم خرداد ۱۳۳۴‏، در روستای تلخاب از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش انعام الله و مادرش کشور نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. راننده ‏بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، با سمت راننده ‏در بانه بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۱۰۲۵)خان احمدی، رضا: بیستم اسفند ۱۳۴۱‏، درروستای ساریجالو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورزبود. ازدواج کرد. ازسوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳‏، در بمباران شیمیایی جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۱۰۲۶)خان اکبری، ملکعلی: نهم مرداد ۱۳۴۴‏، در روستای حسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتاح علی و مادرش عزیزه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سیم کش ساختمان بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم شهریور ۱۳۶۴‏، با سمت بی سیم چی در سیدکان عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرد.

‏۱۰۲۷)خان بابالو، احمد: یکم مرداد ۱۳۴۷‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ملکعلی و مادرش گرجی نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش عباس نیز به شهادت رسیده است.

۱۰۲۸)خان بابالو، عباس: نهم بهمن ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ملکعلی، کارگری می کرد و مادرش گرجی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. مسگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۵‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و یکم بهمن ۱۳۷۸‏، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش احمد نیز به شهادت رسیده است.

۱۰۲۹)خان لو، نقی: سوم مرداد ۱۳۳۹، در روستای بزین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی، ‏کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم اسفند ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع اسمت.

۱۰۳۰)خان محمدی، اصغر: بیستم تیر ۱۳۴۲‏، در روستای شیوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم، کشاورزی می کرد و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. شاگود نانوایی بود. به عنوان پاسل ار وظیفه در جبهه حضور یافت. یازدهم دی ۱۳۶۴‏، با سمت راننده در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شکم و پهلو، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۱)خان محمدی، افضل: دوم خرداد ۱۳۴۸‏، در روستای طاهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یاور، کارگری می کرد و مادرش خانم قز نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. قالیباف بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هجدهم مهر ۱۳۶۷‏، با سمت کمک تیربارچی در زیوه ارومیه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۲)خان محمدی، بهرام: بیست و پنجم اسفند ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبان، کارگر شرکت نفت بود و مادرش زهرا نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. لباس فروش بود. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. یکم اسفند ۱۳۶۴‏، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۳)خان محمدی، جلال: یکم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جمال، کارگر شهرداری بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم اسفند۱۳۶۶‏، با سمت آرپی جی زن در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۴)خان محمدی، حسن: یکم فروردین ۱۳۴۴‏، در روستای یامچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کشاورز بود و مادرش لعیا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم فروردین ۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار نارنجک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۳۵)خان محمدی، مردعلی: نهم تیر ١٣١٩ ‏، در روستای یامچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی و نام مادرش گل گز بود. سواد قرآنی داشت. کشاورز و کارمند بنیاد مسکن بود. سال ۱۳۴۷ ‏ازدواج کرد وصاحب چهار پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۳۶)خانی، ابراهیم علی: نهم مرداد ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیوضعلی، کارگر بود و مادرش سیده رعنا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، در محور سودشت- بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای قیاس کندی تابعه زادگاهش واقع است.

‏۱۰۳۷)خانی، احمد: دوم تیر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگرشهرداری بود و مادرش اقدمی نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. آهنگری و جوشکاری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش ‏مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم شهریور ۱۳۷۷‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۳۸)خانی، احمد: سوم تیر ۱۳۵۱‏، در روستای بصرک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خانعلی، کشاورز بود و مادرش مقدس نام داشت. تا پایان دوره تکمیلی در نهضت سوادآموزی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم آذر ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۳۹)خانی، حسنعلی: پنجم اردیبهشت ١٣۴٨ ‏، در روستای توزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش خانم تاج نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۴۰)خانی، حسین:بیستم دی ۱۳۳۹، در روستای شرور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش قزبس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ١٣۵٣ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۴۱)خانی، سیف الله: بیستم دی ۱۳۳۹، در روستای سراب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی الله، کشاورز بود و مادرش تاجمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵٩ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم مرداد ۱۳۶۶‏، در بمباران هوایی اسلام آباد غرب بر اثر موج انفجار به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۴۲)خانی، غیبعلی: سوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای قره ولی قیدار از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش قمرتاج نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم آبان ۱۳۶۳‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع اسمت.

۱۰۴۳)خانی، ملک محمد: یکم تیر ۱۳۲۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش دلشاد نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم تیر ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۴۴)خانی چومالو، بهلول: سوم فروردین ۱۳۴۶‏، در روستای چومالو از توابع شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش قشم، کشاورز بود و مادرش خانم گل نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم مهر ۱۳۶۶‏، در بمباران شیمیایی سومار به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۰۴۵)ختوانی، حبیب الله: یکم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر بود و مادرش بالقیز نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم مهر ۱۳۶۱‏، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به دست ها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۴۶)خدابخش، امیرعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴‏، در ‏روستای یاستی بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مردعلی، کشاورز بود و مادرش نارنکی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. شانزدهم مرداد ۱۳۶۹‏، در رودخانه کنجان چم ایلام غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۴۷)خدابنده اصل، نبتعلی: یکم شهریور ۱۳۵۱، در روستای حصارعلیا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدکریم، کشاورز بود و مادرش صفوره نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۶۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. چهاردهم مرداد ١٣٧١، در اشنویه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۴۸)خدابنده لو، اصغر: دهم دی۱۳۳۷‏، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خانعلی (فوت ١٣۵٩ ‏) کشاورز بود و مادرش لیلان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و هشتم مهر ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۴۹)خدابنده لو، بیت الله: چهارم تیر ۱۳۴۶‏، در روستای اردهین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش آقاقلی، کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اسفند ۱۳۶۲‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۰)خدابنده لو، پرویز: یکم اردیبهشت ۱۳۴۸‏، در روستای پیرمرزبان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رستمعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع اسمت.

۱۰۵۱)خدابنده لو، صفت الله: یکم اسفند ۱۳۴۳‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سعدالله، کشاورز بود و مادرش ماه زر نام داثمت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۲)خدابنده لو، صفی الله: بیستم تیر ۱۳۴۷‏، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم خرداد ۱۳۶۶‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت، دست و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۳)خدابنده لو، عنایت الله: سوم مرداد ۱۳۴۵‏، درروستای اردهین از توابع شهرستان خدبنده به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورزی می کرد و مادرش بالقز نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم شهریور ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۴)خدابنده لو، فیاض: سوم فروردین ۱۳۳۷، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۵)خدابنده لو، محمد: یکم تیر ۱۳۴۳‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش منصور، کشاورز بود و مادرش محترمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۲‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۶)خدابنده لو، محمدعلی: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نادعلی، کشاورز بود و مادرش زهره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش و با سمت تک تیرانداز در جبهه حضور یافت و در شرهانی بر اثر اصابت سهوی گلوله به سینه، مجروح شد. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۶‏، دربیمارستان شفیعیه زنجان بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

  • خدابنده لو، مراد ‏:ر.ک فرهنگ اعلام شهدای استان قزوین.

۱۰۵۷)خدابنده لو، مسلم: بیستم دی ۱۳۴۱‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش هاشم، کشاورزی می کرد و مادرش شاه سلطان (فوت ۱۳۶۲ ‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

 

۱۰۵۸)خدابنده لو، معصوم: سی ام شهریور ۱۳۴۵‏، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی(فوت ۱۳۶۱‏) کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا اول متوسطه در دانشسرای تربیت معلم درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. سی و یکم اردیبهشت ۱۳۶۳، در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۵۹)خداقلی، حیدر: یکم دی ۱۳۴۲‏، در روستای فنوش آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قیدارعلی، کشاورز بود ومادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۳‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۶۰) خداکرمی، محمدعلی: نهم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای زوینق از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عیسی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۲ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۱۰۶۱)خدامرادی، ابوالفضل: یکم فروردین ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب الله، خواربار فروش بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله و ترکش به گردن و صورت، شهید شر. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۶۲)خدایاری، اصغر: دوم خرداد ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی شیر و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در اندیمشک بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۶۳)خدایی، توحید: سوم تیر ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قاسم، بنا بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. سوم دی ۱۳۶۴‏، در پاسگاه مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردد.

۱۰۶۴خدایی، جواد: یکم فروردین ،۱۳۳۹در شهرستانزنجان به دنیا آمد. پدرش محمدولی ومادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواندو دیپلم گرفت. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضوریافت. سیام آبان ،۱۳۶۲در بیمارستان مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شکم و پهلو، شهید شد. پیکر اورا در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند

۱۰۶۵خدایی، حســن: هفدهم دی ،۱۳۴۸در روستای اندآباد علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نقی، کشاورز بود و مادرش سیاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اسفند ،۱۳۶۶با سمت تیربارچی در بمباران شیمیایی حلبچه عراق به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است

۱۰۶۶خدایــی، ضیاءالدین: سوم فروردین ،۱۳۴۴درروستای قرهگول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد.پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داشت.خواندن و نوشتن نمیدانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ،۱۳۶۵در فکه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است

۱۰۶۷خدایی، قهرمان: نهم مرداد ،۱۳۳۵در روستای قره گول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کشاورز بود و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده جهاد سازندگی بود. سال ۱۳۶۱ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. چهاردهم آبان ،۱۳۶۳با سمت راننده واحد ادوات در سقز توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند

۱۰۶۸)خدایی، نجفعلی: یکم فروردین ۱۳۰۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش هاشم، کارگر بود و مادرش کشور نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۳۳‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. بیست و یکم بهمن ۱۳۵۷‏، در سبزه میدان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۶۹)خدایی حسین آبادی، رحمان:بیست و نهم اسفند ۱۳۴۴‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مرادعلی، کشاورز بود و مادرش صفیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، با سمت تخریب چی در گردنه آلواتان پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است‌

۱۰۷۰)خسروی، بندعلی: دوم فروردین ۱۳۴۳، در روستای دگرمان‌دره از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط،کشاورزی می کرد و نام مادرش فیروزه بود. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم مرداد ۱۳۶۳‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پیشانی، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۱۰۷۱)خسروی، بیت الله: پنجم فروردین ۱۳۲۹‏، در روستای گوجه ییلاق از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، کشاورز بود و مادرش عالیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲‏، ‏در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، پا و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع اممت.

۱۰۷۲)خسروی، رخساره: نهم فروردین ١٣٢٨ ‏، در روستای دگرمان دره از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ملکعلی و مادرش محترم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد. پنجم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی قم به شهادت رسید. مزار او در همان شهرستان قرار دارد. فرزندش خدیجه خسروی نیز به شهادت رسیده است.

۱۰۷۳)خسروی، گل محمد: نهم مهر ۱۳۱۵‏، در روستای قوزلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش پیرعلی و مادرش خاص خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۳۸ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم بهمن ۱۳۶۳‏، در محور سردشت _بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او درگلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۱۰۷۴)خسروی، مالک اژدر: دوم تیر ۱۳۲۲‏، در روستای قوزلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی، کارگر بود و مادرش سیاره نام داثست. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۴۲ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم بهمن ۱۳۶۳‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر و شکم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

‏۱۰۷۵)خسروی راد، اباذر: چهارم مرداد ۱۳۳۵، در روستای قشلاجوق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کارگر بود و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

١٠٧۶ ‏)خضری، جلال: هشتم خرداد ۱۳۴۶‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر ۱۳۶۷‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه ودست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۷۷)خضری، حیدر: سوم مرداد ۱۳۴۱‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورزبود ومادرش سکینه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. شانزدهم تیر ۱۳۶۱‏، در بوکان بر اثر اصابت سهوی گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۷۸)خلجی، محرمعلی: هفتم فروردین ۱۳۴۷‏، در روستای کره‌‏شال از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش اعظم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۷‏، در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۰۷۹)خلجی، محمدعلی: سوم تیر ۱۳۳۹‏، در روستای خلج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عین الله و مادرش قیزقیر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم آبان ۱۳۵۹‏، در دزفول بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در روستای شناط شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۰۸۰)خلجی، یونس: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در روستای تقی‌کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگر بود و مادرش سلمه نام داشت. درحل خواندن و نوشتن سواد آموخت. کاشیکار بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در مهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۰۸۱)خلجی قیداری، باب الله: یازدهم مرداد ۱۳۴۲‏، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۵۴‏) کشاورز بود و مادرش مرضیه نام داثست. تا اول متوسطه درس خواند. سال۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۲‏، در گردنه زاغه خرم آباد دچار سانحه رانندگی شروع به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۸۲)خلجی کره‌شالی، علی الله: سوم اردیبهشت ۱۳۴۲‏، در روستای کره شال از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدنقی، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند‏. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند۱۳۶۲‏، در کوشک بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۸۳)خلخالی، حسین: یکم اسفند ۱۳۴۷، در روستای نیک‌پی از توای شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرسل، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم آذر ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و سر، شهید شل. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۸۴)خلخالی، علی: نهم اسفند ۱۳۴۲‏، درروستای نیک‌پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم مهر ۱۳۶۲‏، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله تانک و ترکش به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۸۵)خلخالی، فیاض: نهم اسفند ۱۳۴۱‏، در روستای نیک‌پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عین الله، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۸۶)خلخالی، مروت: سوم اسفند ۱۳۴۳، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد، کارگر بود و مادرش وجیهه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کارگر بود. ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۶‏، در مریوان هنگام آموزش نظامی بر اثر اصابت سهوی گلوله به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۰۸۷)خلفی، اباذر: هفتم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمدهاشم، کشاورز بود و مادرش حمیده نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست. او نیزکشاورزبود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد وصاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. هجدهم مهر ۱۳۶۷‏، با سمت آرپی جی زن در زیوه ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۸۸)خلفی، فخرالدین: نوزدهم اردیبهشت ۱۳۳۵‏، در روستای قره تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط و مادرش جمیله نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. راننده بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر شد. از سوی جهادسازندگی در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۴‏، با سمت جهادگر در محور سردشت _مهاباد بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۸۹)خلفی، محمدعلی: یکم خرداد ۱۳۴۶‏، در روستای قره تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کتابعلی، کارگری می کرد و مادرش افسانه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم مهر ۱۳۶۳‏، در بانه دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۹۰)خلیفه ابهرچایی، مهرداد: بیست و ششم مرداد ۱۳۴۰‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محراب، ارتشی بود و مادرش طرلان نام داشت. تا پایان دوره ‏کاردانی در رشته عمران درس خواند. کارمند سازمان آب بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکو او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. اورا مهدی نیز می نامیدند.

۱۰۹۱)خلیفه لویی، فهیمه: یکم بهمن ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرشدعلی، کارگر بود و مادرش رحیمه خوئینی(شهادت ۱۳۶۵‏) نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. خانه دار بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد وصاحب دو دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند. دخترش لیلا دوراندیش نیز به شهادت رسید. است.

۱۰۹۲)خلیلی، رفیع: دوم شهریور ۱۳۵۲‏، در روستای حاج آراش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهرعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مارال نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۰۹۳)خلیلی، ناصر: دوم آبان ۱۳۴۱‏، در روستای پاپایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیرانه، بنا بود و مادرش شکوفه نام داشت. دانشجوی دوره ‏کارشناسی در رشته نقشه برداری بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم فروردین ۱۳۶۵‏، با سمت جهادگر در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به پیشانی، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۰۹۴)خلیلی ویری، امیرعلی: یکم فروردین ١٣۴۴ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش اختر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در روستای ویر تابعه شهرستان ابهر واقع است.

۱۰۹۵)خنجری، عنایت الله: دوم شهریور ١٣۴٧ ‏، در روستای مزرعه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش سیده مقصوره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۷‏، در فاو عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۰۹۶)خوش آئین، مصطفی:بیست و هشتم تیر ۱۳۴۳‏، در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش مسعود، ارتشی بود و مادرش زهراسلطان نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، دربمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

‏۱۰۹۷)خوشنام، محمدرضا: بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۹۸)خوئینی، جلیل: دوم تیر ۱۳۳۹، در روستای کهناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش وجیهه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. پاسدار بود. هشتم مهر ۱۳۵۹‏، با سمت آرپی جی زن در خرمشهو بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۰۹۹)خوئینی، حبیب الله: سوم فروردین ۱۳۳۴، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش برجعلی، کشاورزی می کرد و نام مادرش زهرا بود. سواد قرآنی داشت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکرش را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.

۱۱۰۰)خوئینی، رحیمه: سوم مهر ١٣١٨ ‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمدعلی و مادرش حبیبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را درمزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند. فرزندش فهیمه خلیفه لویی نیز به شهادت رسیده است.

۱۱۰۱)خوئینی، عوضعلی: دوم بهمن ۱۳۴۱‏، در روستای گوزل دره سفلا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش زیادعلی، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در روستای فیله خاص شهرستان زنجان واقع است.

‏۱۱۰۲)خوئینی، قشم: دوم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای گلستان از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش قنبرعلی، کارگری می کرد و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. برقکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم دی ۱۳۶۲‏، با سمت خدمه پدافند هوایی در بانه هنگام درگیری با نیروهای حزب دمکرات به اسارت در آمد و شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.

۱۱۰۳)خوئینی، یوسف: بیست و هشتم تیر ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظامعلی و مادرش مطهره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ١٣۶۵ ‏، در اروندرود بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

  • خیرخواه باغچه جوق:ر . ک فرهنگ اعلام شهدای استان آذربایجان غربی.

 

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس